Projekt techniki strzelniczej w kamieniołomie Nr 1 w Tan Cang nr 1 w Wietnamie

  • Nguyen An Dinh
  • Thai Hop PHAM Bien Hoa Building Materials Production and Construction Company, Dong Nai, Vietnam
  • Cong Dien LE Nam Bo Mining Chemical Industry Company – MICCO, Baria – Vungtau, Vietnam
  • Quang Hieu TRAN Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Dinh Bao TRAN Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: techniki strzelnicze, kamieniołom wapienia, parametry wybuchu

Abstrakt

Obecnie kamieniołom litych surowców skalnych w prowincji Dong Nai prowadzi eksploatację na dużej głębokośc. Roczne wydobycie materiałów budowlanych dochodzi do kilkudziesięciu milionów metrów sześciennych. Duża ilość wybuchów powtarzających się rocznie jest główną przyczyną osłabienia więzi skalnej w masie wraz z rozprzestrzenianiem się fal sejsmicznych z wybuchów powodują więc drgania i niszczenie warstwy, osuwisko kopalniane i różne deformacje nieciągłe. W artykule, przedstawiono metody
wyznaczenia granicznych parametrów robót strzałowych oraz diagram wybuchów w celu zwiększenia stabilności zbocza w kamieniołomie nr 1 -Tan Cang 1 w Wietnamie.

Opublikowane
2020-10-08