Wartości

Polityka wydawnicza Inżynierii Mineralnej wynika z realizacji podstawowego celu istnienia czasopisma naukowego – nauka to publikowanie.

Inżynieria Mineralna zakłada przede wszystkim wsparcie dla autorów oraz młodych naukowców (stąd bardzo liberalne reguły publikowania w IM) oraz na upowszechnianiu nauki w najszerszy możliwy sposób.

Inzynieria Mineralna tworzyła swą politykę wydawnicza w opraciu o model 3. sektorowy, wynikający ze statutu wydawcy: mamy ambicję łączyć samorząd, politykę, ngosy, przemysł oraz naukę, w poszukiwaniu najefektowniejszych rozwiązań w zakresie inżynierii mineralnej i nauk pokrewnych. 

Co istotne, wydawca Inżynierii Mineralnej działa non-profit, w dodatku często wspiera organizację konferencji naukowych.

 

Polityka wydawnicza Inżynierii Mineralnej opiera się o 3 główne filary:

AUTHOR FIRST/DOBRO AUTORA:

Wspacie dla autorów, zwłaszcza młodych, powinno być celem istnienia każdego czasopisma naukowego. Niestety nieuczciwi wydawcy (agresywni) zazwyczaj korzystają z autorów, oferując im zamiast wsparcia rezygnację z części majątkowej własnego tekstu, a potencjalnym odbiorcom bardzo wysokie stawki

Nasze zasady:

• Autor zachowuje pełnie majątkowych praw autorskich do swojego tekstu

• Autor ma prawa do tekstu po korekcie – wersja wydawnicza

• Nie podpisujemy umowy, autorzy przyjmują jedynie politykę wydawniczą/deklarację wartości, wytyczne dla autorów i oświadczają o oryginalności artykułu (antyplagiat)

• Zachęcamy jednocześnie i umożliwiamy bezpośredni  kontaktu z autorami, choćby w celu uzyskania prawa do publikacji ich treści

• Autor przyłapany na plagiacie traci dożywotnio prawo do publikacji w IM

 

OPEN ACCESS: BROADER TOUCH/SZEROKI WOLNY DOSTĘP

Otwarty dostęp (Open Access) oznaza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści. Otwarty dostęp nie jest równoznaczny z domeną publiczną, gdyż twórcy publikacji nie zrzekają się swoich praw autorskich w części majątkowej

Open Acces to koncepcja z lat 90., zakładająca publikację wersji cyfrowych treści naukowych tak, aby dostęp do nich był otwarty.