Inżynieria Mineralna https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe <p><strong><span class="aCOpRe">Inżynieria Mineralna – <em>Journal of the Polish Mineral Engineering Society</em></span></strong></p> <p>Inżynieria Mineralna to oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin.</p> <p>Polityka wydawnicza Inżynierii Mineralnej wynika z realizacji podstawowego celu istnienia czasopisma naukowego – nauka to publikowanie.</p> <p>Inżynieria Mineralna zakłada przede wszystkim wsparcie dla autorów oraz młodych naukowców (stąd bardzo liberalne reguły publikowania w IM) oraz na upowszechnianiu nauki w najszerszy możliwy sposób.</p> <p>Inżynieria Mineralna tworzyła swą politykę wydawnicza w opraciu o model 3. sektorowy, wynikający ze statutu wydawcy: mamy ambicję łączyć samorząd, politykę, NGOsy, przemysł oraz naukę, w poszukiwaniu najefektowniejszych rozwiązań w zakresie inżynierii mineralnej i nauk pokrewnych.&nbsp;</p> <p>Co istotne, wydawca Inżynierii Mineralnej działa non-profit, w dodatku często wspiera organizację konferencji naukowych.</p> Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin pl-PL Inżynieria Mineralna 1640-4920 Determination of methane content at Maokhe coal mine from curent mining to -450 level in Vietnam https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/290 <p>Methane gas is one of the most serious dangers of underground<br>coal mining as its buildup can lead to methane gas explosion. In<br>QuangNinh province- Vietnam, several coal mines such as TrangKhe II-III<br>coal mine, Khe Cham coal mine, especially MaoKhe mine that have high<br>methane content. At the MaoKhe coal mine,experimental data showed<br>thatthe concentration of methane in coal seams at different depths were not<br>similar.In order to ensure safety, this report has been undertaken to<br>determine a pattern of changing methane contents of coal seams at<br>different exploitation depths in MaoKhe underground coal mine.</p> NGUYEN Van Thinh NGUYEN Cao Khai NGUYEN Van Quang NGUYEN Cao Khai TRAN Xuan Ha Copyright (c) 2022 NGUYEN Van Thinh,NGUYEN Cao Khai ,NGUYEN Van Quang ,NGUYEN Cao Khai ,TRAN Xuan Ha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-51 A Lasso and Elastic-Net Regularized Generalized Linear Model for Predicting Blast-Induced Air Over-pressure in Open-Pit Mines https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/291 <p>Air overpressure (AOp) is one of the products of blasting<br>operations in open-pit mines which have a great impact on the environment<br>and public health. It can be dangerous for the lungs, brain, hearing and the<br>other human senses. In addition, the impact on the surrounding<br>environment such as the vibration of buildings, break the glass door<br>systems are also dangerous agents caused by AOp. Therefore, it should be<br>properly controlled and forecasted to minimize the impacts on the<br>environment and public health. In this paper, a Lasso and Elastic-Net<br>Regularized Generalized Linear Model (GLMNET) was developed for<br>predicting blast-induced AOp. The United States Bureau of Mines<br>(USBM) empirical technique was also applied to estimate blast-induced<br>AOp and compare with the developed GLMNET model. Nui Beo open-pit<br>coal mine, Vietnam was selected as a case study. The performance indices<br>are used to evaluate the performance of the models, including Root Mean<br>Square Error (RMSE), Determination Coefficient (R2), and Mean Absolute<br>Error (MAE). For this aim, 108 blasting events were investigated with the<br>Maximum of explosive charge capacity, monitoring distance, powder<br>factor, burden, and the length of stemming were considered as input<br>variables for predicting AOp. As a result, a robust GLMNET model was<br>found for predicting blast-induced AOp with an RMSE of 1.663, R2 of<br>0.975, and MAE of 1.413 on testing datasets. Whereas, the USBM<br>empirical method only reached an RMSE of 2.982, R2 of 0.838, and MAE<br>of 2.162 on testing datasets.</p> Xuan Nam BUI Hoang NGUYEN Quang Hieu TRAN Hoang Bac BUI Quoc Long NGUYEN Dinh An NGUYEN Thi Thu Hoa LE Van Viet PHAM Copyright (c) 2022 Xuan Nam BUI ,Hoang NGUYEN ,Quang Hieu TRAN ,Hoang Bac BUI ,Quoc Long NGUYEN ,Dinh An NGUYEN ,Thi Thu Hoa LE ,Van Viet PHAM https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-52 Estimation of truck-shovel dispatching in Cao Son Open-Pit coal mine and the ability in applying information technology for increasing its efficiency https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/292 <p>With many types of trucks and shovels for hauling large volume<br>of waste rocks to the dump sites and coal to the storages, the truck – shovel<br>dispatching in Cao Son open pit coal mine is the operation which needs to<br>be improved. At present, the combination between trucks and shovel is<br>usually assigned at the beginning of shift and adjusted during the operation<br>at the mine. The GPS tracking system are integrated into each truck to<br>monitor the position in real time, but applying this information to find the<br>best destination to send the truck to satisfy the production requirements<br>and to minimize truck operating costs is still not used. This paper presents<br>the estimation of the information system, data, the remaining problems of<br>truck – shovel dispatching system, from that proposes the application of<br>available information technology for increasing the efficiency of this<br>activities at the mine.</p> Van Hoa PHAM Xuan Nam BUI Van Quyen LE Thi Thu Hoa LE Van Viet PHAM Copyright (c) 2022 Van Hoa PHAM,Xuan Nam BUI,Van Quyen LE,Thi Thu Hoa LE,Van Viet PHAM https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-53 Study on some solutions for enlarging the application scope of the fully mechanized longwall coal mining technology according to seam dip angle at underground coal mines in Quang Ninh coalfield https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/293 <p>The paper summarizes the applied experience, the technical<br>solutions to limit the adverse effects of slope angle in the mechanized<br>longwall mining at underground mines in the world. The paper proposes<br>some solutions for enlarging the application field of the fully mechanized<br>longwall mining technology according to seam dip angle at underground<br>coal mines belonging to Vinacomin. In the article exploitation methods of<br>coal seams of medium to thick thickness with dip angle above 20° designed<br>for mechanized longwall were presented.</p> Trung NGUYEN DUC Waldemar KORZENIOWSKI Krzysztof SKRZYPKOWSKI Nguyen PHAM TRUNG Copyright (c) 2022 Trung NGUYEN DUC,Waldemar KORZENIOWSKI,Krzysztof SKRZYPKOWSKI,Nguyen PHAM TRUNG https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-54 Efektywny czas pracy kompleksu ścianowego i przyczyny jego zmniejszania https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/294 <p>Stopień wykorzystania czasu kalendarzowego ścianowego kompleksu<br>wydobywczego zasadniczo wpływa na wydajność tego systemu technicznego i jego efektywność<br>ekonomiczną. W realizowanym w kompleksowo zmechanizowanym systemie ścianowym procesie<br>wybierkowym czas, w którym kombajn ścianowy nie urabia jest, z punku widzenia efektywności<br>tego przodka, czasem straconym. W technologii wydobycia węgla zmechanizowanymi<br>kompleksami ścianowymi występują przerwy w urabianiu wywołane różnymi przyczynami, w tym<br>koniecznymi przerwami wynikającymi w technologii i własności urządzeń kompleksu ścianowego.<br>W artykule przedstawiono strukturę czasu kalendarzowego ściany i poddano analizie źródła<br>występowania strat czasu efektywnego ściany czyli czasu w którym prowadzone jest urabianie.<br>Wskazano przy tym na trzy podstawowe obszary występowania strat czasu efektywnego w czasie<br>kalendarzowym czyli technologia górnicza, organizacja procesu wydobywczego i jakość oraz<br>funkcjonalność wyposażenia technicznego kompleksu ścianowego.</p> Jacek Korski Copyright (c) 2022 Jacek Korski https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-55 Assessing the current status of underground mine ventilation system in ThanhCong- CaoThang area, HonGai coal company, QuangNinh region, Vietnam https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/295 <p>In underground mine ventilation, there are many causes affecting the efficiency<br>of mine ventilation, even affecting mine safety. In order to have an effective mine ventilation<br>system, the research and evaluation of mine ventilation, in order to get timely solutions to<br>improve the efficiency of mine ventilation, is essential and must be done. regularly.<br>Thanh Cong - Cao Thang coal mine area of Hon Gai Coal Company, Quang Ninh region, Vietnam<br>is a mine exploited underground. The nature of this mine is the consolidation (connecting) of<br>Thanh Cong areas and CaoThang areas in the period of 2016. After consolidation into Thanh Cong<br>- Cao Thang mine, many factors in the mine ventilation system of The mine site is altered and<br>affects the efficiency of mine ventilation. This article has analyzed and evaluated the current status<br>of Thanh Cong - Cao Thang Area Ventilation System to help research and select appropriate<br>solutions to promptly improve the efficiency of mine ventilation and ensure security, ensure a safe<br>environment and reduce the cost of mine ventilation.</p> Cao Khai NGUYEN Van Thinh NGUYEN Van Quang NGUYEN Copyright (c) 2022 Cao Khai NGUYEN,Van Thinh NGUYEN,Van Quang NGUYEN https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-56 Improving the operation of earth fault relays by auto earthingconnection at earth fault situations in 6kV mining grid of Quang Ninh https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/296 <p>Single phase earth-fault in MV grids usually causes overvoltage<br>that harm to human being and electric equipments. In 6kV mining grids of<br>Vietnam, earth fault which is majority incident accounts 55% to 73% of the<br>total faults. When earth fault occurs many grids’ eco-technical parameters<br>will be affected. Moreover, the overvoltage and earthing current can lead to<br>serious electric shock accidents caused mainly by stepping-overvoltage or<br>touching-overvoltage. One of earthing relays requirements is to trip in<br>minimum time duration in order to reduce the magnitude of earthing currents<br>and overvoltage. Base on the simulation in Matlab, the paper suggests a prior<br>connection diagram that allows an auto earthing-connection for improving<br>the better performance of relays. The utilization of the diagram will help to<br>decrease the tripping time of relays, reduce the amplitude of internal<br>overvoltage as well as enhance the safety for human being in case of<br>earthing incidents.</p> Ho Viet BUN Le Xuan THANH Copyright (c) 2022 Ho Viet BUN,Le Xuan THANH https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-57 Developing an Advanced Soft Computational Model for Estimating Blast-Induced Ground Vibration in Nui Beo Open-pit Coal Mine (Vietnam) Using Artificial Neural Network https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/297 <p>The principal object of this study is blast-induced ground<br>vibration (PPV), which is one of the dangerous side effects of blasting<br>operations in an open-pit mine. In this study, nine artificial neural<br>networks (ANN) models were developed to predict blast-induced PPV in<br>Nui Beo open-pit coal mine, Vietnam. Multiple linear regression and the<br>United States Bureau of Mines (USBM) empirical techniques are also<br>conducted to compare with nine developed ANN models. 136 blasting<br>operations were recorded in many years used for this study with 85% of<br>the whole datasets (116 blasting events) was used for training and the rest<br>15% of the datasets (20 blasting events) for testing. Root Mean Square<br>Error (RMSE), Determination Coefficient (R2), and Mean Absolute Error<br>(MAE) are used to compare and evaluate the performance of the models.<br>The results revealed that ANN technique is more superior to other<br>techniques for estimating blast-induced PPV. Of the nine developed ANN<br>models, the ANN 7-10-8-5-1 model with three hidden layers (ten neurons<br>in the first hidden layer, eight neurons in the second layers, and five<br>neurons in the third hidden layer) provides the most outstanding<br>performance with an RMSE of 1.061, R2 of 0.980, and MAE of 0.717 on<br>testing datasets. Based on the obtained results, ANN technique should be<br>applied in preliminary engineering for estimating blast-induced PPV in<br>open-pit mine.</p> Hoang NGUYEN Xuan Nam BUI Quang Hieu TRAN Quoc Long NGUYEN Dinh Hieu VU Van Hoa PHAM Qui Thao LE Phu Vu NGUYEN Copyright (c) 2022 Hoang NGUYEN ,Xuan Nam BUI ,Quang Hieu TRAN ,Quoc Long NGUYEN ,Dinh Hieu VU ,Van Hoa PHAM ,Qui Thao LE ,Phu Vu NGUYEN https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-58 Green Growth in Mining – the Trends of Southeast Asia and Lessons For Viet Nam https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/298 <p>Against the serious consequences of climate change, a new<br>growth model has been established. The green growth or low carbon growth<br>focuses on the efficient use of natural resources, it also enhances the use of<br>renewable energy and environmentally-friendly technologies. Therefore, the<br>green growth is now a trend with new global rules being shaped. This paper<br>presents the trend of Southeast Asian countries on green growth in mineral<br>mining, one of the economic growth activities which has a negative impact<br>on the environment so that draw lessons for Viet Nam.</p> Thi Kim Ngan NGUYEN Copyright (c) 2022 Thi Kim Ngan NGUYEN https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-59 A case study on the determination of the excavated trench depth in unsaturated soil constructed by trench method without supporting structures https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/299 <p>Together with the excavated width, the depth of trench play a<br>vital role in stability as well as economics effectiveness of a trench<br>constructed by open trench method. It is widely recognized that a steeper<br>angle of an open trench, a smaller amount the excavated soil required;<br>however, the trench is unstable. In this case, an external supporting structure<br>system is obliged to prevent the trench from falling into the excavation zone.<br>In addition, an open trench is normally located above the water table, hence<br>under unsaturated condition. One of the most important characteristics of<br>unsaturated soil is negative pore water pressure which brings about the<br>matric suction, higher negative pore water pressure, higher matric suction;<br>consequently, higher shear strength of soil. On the other hand, there is a few<br>theories and research works have been reported on the method of<br>determining a suitable depth of a trench under unsaturated condition.<br>Previous works tend to assume that the distribution of matric suction is<br>either constant or linear with depth; as a result of this, the designed results<br>are often overestimated compared to practical results. In this paper, the<br>effect of distribution of matric suction was taken into account to propose an<br>equation to estimate the depth of a trench that can be applied without<br>supporting structure. Finally, an example of numerical calculation of a depth<br>of the open trench was described.</p> Xuan Man Nguyen Thi Them Do Copyright (c) 2022 Xuan Man Nguyen,Thi Them Do https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-60 Recovery of clean coal from the contaminated waste of Quang Ninh province - Viet Nam https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/300 <p>The contaminated waste is a by-product generated during coal<br>mining process. This type of products may contain more or less 20% of clean<br>coal, thus their ash content may vary in a wide range of 60 to 80%. This<br>waste normally is stockpiled separately at “temporary disposal dumps” as<br>they would not be regarded as waste in the full meaning, however, it is very<br>sensitive for the miners who attempt to process such a waste. Based on the<br>results of the coal characteristics survey at some surface coal mines of<br>Vietnam, the studying authors have collected a large quantity of<br>representative samples, such as Ha Tu, Nui Beo, Tay Khe Sim, Ha Rang<br>mines and have carried out a number of experiments using low cost and<br>highly efficient separating equipments. These are semi-industrial movable<br>screen jig, fluidization separator, some samples of -0.5 mm size using<br>flotation method. Products of processing include clean coal, which has ash<br>content obtain quality standard of Viet Nam (clean coal is consumed easily)<br>and tailings have ash content over 80%, which can waste. The study results<br>showed that the application of the new machines could allow significant<br>recovery of clean coal from the contaminated waste. This may significantly<br>contributes in reduction of environmental pollution while ensuring the<br>production viability and economic efficiency for the miners.</p> Nhu Thi Kim Dung Vu Thi Chinh Copyright (c) 2022 Nhu Thi Kim Dung,Vu Thi Chinh https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-61 Geotechnical mechanisms of roof fall ahead of face support in longwall mining https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/301 <p>Longwall mining is one of the most productive methods for<br>extracting underground coal seams. Although the understanding of longwall<br>mining-associated geotechnical mechanisms has been significantly<br>improved that contributes to better ground control, roof rock/top coal fall<br>ahead of support (roof fall) has not been fully understood that causes severe<br>damage to equipment and casualty at face. Empirical, theoretical and<br>modelling methods were successfully used in past studies to understand the<br>mechanisms driving roof fall; however, key mechanisms and their<br>interactions during the fall were not satisfactorily investigated due to<br>limitation of each method. This study aims to gain a systematic<br>understanding of roof fall mechanisms in longwall operation. A review of<br>past studies on roof fall is implemented with emphasis on the principles of<br>applied research methods. The study confirms that the interaction between<br>roof strata, coal seam and face support largely controls roof fall while<br>numerical modelling shows great potential in studying roof fall complex<br>mechanisms. The paper’s findings provide mining engineers/scientists with<br>a systematic understanding on roof fall from which more effective roof<br>control strategies can be further developed.</p> Tien Dung Le Hung Pham Duc Hung Dang Quang Copyright (c) 2022 Tien Dung Le,Hung Pham Duc ,Hung Dang Quang https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-62 Status and prospects of underground coal mining technology in Vietnam https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/302 <p>Underground coal mining in Vietnam plays an important role to<br>not only the sustainable coal industry but also the energy and social security<br>in this country. Although the Vietnam coal industry has produced 35–45<br>million tonnes of raw coal per annum in past ten years, a great volume of<br>coal resources remains distributed in complex geo-mining conditions and<br>mostly unmined. This paper presents a brief review of the current and<br>potential technologies for cutting coal and controlling roof in Vietnam<br>underground coal mines. From the review, it is concluded that there is an<br>urgent demand on improvement of current technologies as well as on<br>investigation for effective application of more advanced mining methods<br>into the industry, especially for deep mining at Red River Delta—the largest<br>coal basin in Vietnam.</p> Tien Dung LE Xuan Nam BUI Copyright (c) 2022 Tien Dung LE,Xuan Nam BUI https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-63 Comparison Of Vietnam And Poland Industrial Wastewater Regulation: A Study Of Trang Bach Coal Mine Wastewater Treatment https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/303 <p>The research about wastewater treatment in laboratory scale of<br>Trang Bach coal mine in Vietnam was carried out in the year of 2016. We<br>concluded the content of chemical compound that needed to treat the pH,<br>Fe, Mn component and Turbidity &amp; Suspended Solids (TSS) in the<br>wastewater to meet the requirement of the Technical Regulation for<br>Industrial Water of Vietnam. In this article, we suppose to compare the<br>Vietnam and Poland regulations for industrial wastewater based on the<br>result of our research about Trang Bach coal mine wastewater treatment<br>before and then assess the potential to exchange the scientific works about<br>wastewater treatment between Vietnam and Poland.</p> Doan Manh HA Waldemar MIJAŁ Daria POLEK Copyright (c) 2022 Doan Manh HA ,Waldemar MIJAŁ ,Daria POLEK https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-64 The use of computer programs to solve ventilation issues in Vietnamese coal mines https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/304 <p>Having enjoyed an economic upsurge in recent years, Vietnam is<br>now recording increased demand for electrical energy. Its production, for<br>the most part, relies on the coal mining industry, thus resulting in a strong<br>upward trend in mining volumes. Being geologically complex, Vietnamese<br>mines are characterised by a complicated structure of their headings. The<br>local ventilation systems are also affected by there being very few automatic<br>dams and an by increases in airflows delivered to the mine. For this reason,<br>in order to analyse airflows and maintain the proper control of ventilation<br>systems, computer software is required. The article offers a comparison of<br>computer programs – Kazemaru, VentGraph and VentSim – as employed<br>for use in Vietnamese mines. The assessment covered the manner in which<br>these programs are used and how their output data are presented, as well as<br>their range of applications in the conditions of Vietnamese coal mines.</p> Hoa BUI Piotr ŻYCZKOWSKI Rafał ŁUCZAK Copyright (c) 2022 Hoa BUI,Piotr ŻYCZKOWSKI,Rafał ŁUCZAK https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-65 Comparison Of Vietnam And Poland coal resources & coal demand in the past and how it will change in future https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/305 <p>The article in individual chapters discuss domestic coal<br>resources in Poland and Vietnam, types of coal occurrence in both<br>countries, the processing status and main domestic mining companies. The<br>last part will be a comparison of mining prospects and plans for the<br>development of coal mining in both countries and a summary of positive<br>practices in both countries.</p> Waldemar MIJAŁ Daria POLEK Doan Manh HA Copyright (c) 2022 Waldemar MIJAŁ ,Daria POLEK ,Doan Manh HA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-66 Determining for an output capacity of dimension stone exploitation from the computer simulations to generate the fracture network in 3D: case study in some dimensional stone quarries in Vietnam https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/306 <p>In dimension stone quarry exploitations such as the marble<br>quarry, a literature review of the existing numerical modelling techniques<br>has been carried out. According to Distinct Element Method,<br>discontinuities have been treated as boundary conditions between blocks<br>and, consequently, an accurate knowledge of joint distribution and<br>orientation was required. The result of analyzing data and simulating in the<br>fracture rock environment, which is applied to a mining condition of the<br>dimensional stone quarries. The research we introduce in the output<br>capacity of the dimension stone quarry from the computer simulations to<br>generate the fracture network in 3D with an aim of evaluating the size of<br>the blocks. The results of numerical models have been used to optimize<br>some of the technical parameters for dimensional stone extraction and<br>ensuring stable bench in the mining operation.</p> Anh Tuan NGUYEN Van Hoa PHAM Van Viet PHAM Van Quyen LE Thi Hai LE Tuan Anh NGUYEN Copyright (c) 2022 Anh Tuan NGUYEN ,Van Hoa PHAM ,Van Viet PHAM ,Van Quyen LE ,Thi Hai LE ,Tuan Anh NGUYEN https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-67 The status and prospect of mining technology in Vietnam underground coal mines https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/307 <p>Vietnam has the 13th largest hard coal reserves globally, with<br>the reserves totaling 2.22 billion tonnes, and estimated resources of 4.07<br>billion tonnes. Coal use is playing an increasing role in the energy mix and<br>according to current planning, this role is to increase further. In parallel<br>with the development of the Vietnamese coal sector, underground mining<br>also underwent many stages of improvements, especially in the last two<br>decades. This paper analyzes the achievement and the state of the mining<br>technology applied into the underground mining by the Vietnam National<br>Coal - Mineral Industries Holding Corporation Ltd. (VINACOMIN) during<br>20 year period and proposes the recommendations for the sustainable<br>development of Vietnam underground mining.</p> Hai DUONG DUC Dao Hong QUANG Marian TUREK Aleksandra KOTERAS Copyright (c) 2022 Hai DUONG DUC,Dao Hong QUANG ,Marian TUREK,Aleksandra KOTERAS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-68 Climatic hazard assessment in selected underground hard coal mines in Vietnam https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/308 <p>The article discusses the possibility of improving the<br>microclimate in underground hard coal mines in Vietnam. Vietnamese<br>underground mines are shallow mines which extract coal deposits<br>accumulated up to 500 m below ground. According to the current<br>Vietnamese laws, coal deposits can be mined if air temperature does not<br>exceed 30oC, although this rule is not always observed, especially during<br>summer. This article analyses the impact of air parameters on the climatic<br>conditions in headings and the use of the air temperature reduction method<br>in selected underground mines in Vietnam.</p> Truong Tien QUAN Rafał ŁUCZAK Piotr ŻYCZKOWSKI Copyright (c) 2022 Truong Tien QUAN ,Rafał ŁUCZAK,Piotr ŻYCZKOWSKI https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-69 Rational grinding circuit for siliceous apatite ore type III of Lao Cai Vietnam https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/309 <p>Apatite ores type III of Lao Cai area, Vietnam is a class of<br>weathered sileceous apatite ores, which may have most variable composition<br>and primary slime content according to the weathering level and location.<br>The three operating flotation plants use similar single-stage grinding circuits<br>to process the highly weathered sileceous apatite ores and to achieve the<br>concentrate grade requirement of 31% P2O5 with the aimed average<br>recovery of about 70%. Single stage grinding circuits have worked well in<br>the past as the designed criteria were achieved, however, mine production<br>has increased sharply and deeper ores are being mined recently, so that the<br>material composition of the run of mine ores have become more complicated<br>and are the ores become more difficult to be floated. As a result, processing<br>criteria of these plants become critically unstable and low. The study is to<br>investigate the suitabity of two-stage grinding circuits for Lao Cai apatite<br>ore type III. The report presents the results of the study on middlings<br>regrinding of hard floatable apatite samples of Bac Nhac Son flotation plant,<br>where high loss of valuable apatite has occured due to low grinding<br>performance. Research results show that regrinding of all middlings to the<br>fineness of 75% -0.04mm not only improves recovery but also help to<br>stabilize technological operations and their processing criteria. The final<br>concentrate grade of more than 31% P2O5, tailings content of less than 5%<br>P2O5 and recovery of over 70% were achieved.</p> Luan Pham VAN Phu Nguyen NGOC Ha Le VIET Copyright (c) 2022 Luan Pham VAN,Phu Nguyen NGOC,Ha Le VIET https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-70 Choice of powered roof support FAZOS-15/31-POz for Vang Danh hard coal mine https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/310 <p>The article presents the choice of a Polish powered roof support from FAMUR Group for<br>the conditions of one of the hard coal mines in Vietnam. In the analytical calculations, the strength<br>and structural parameters of the rock mass from the Vang Danh mine region were adopted. The<br>longwall face is 93 m long and the thickness of the coal layer is equal 3 m. For the needs of the<br>choice of support, the load of the longwall face determined and the capacity of the powered roof<br>support were determined. On the basis of the permissible roof deflection method, the condition of<br>excavation maintenance was characterized. In the calculations, it was assumed that the condition of<br>using a powered roof support type FAZOS-15/31-POz, except in addition to complying of the<br>working range and permissible value of longwall face inclination, is to ensure proper roof<br>maintenance conditions, which are determined by the index of load capacity of the roof „g”.</p> Krzysztof Skrzypkowski Waldemar Korzeniowski Trung Nguyen Duc Copyright (c) 2022 Krzysztof Skrzypkowski,Waldemar Korzeniowski,Trung Nguyen Duc https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-71 A study on relationship of duct leakage and parameters of ducts in Quang Ninh mine https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/311 <p>Air leakage of auxiliary ventilation ducting systems is the most common<br>reason for the insufficient fresh air in the working face in underground mine.<br>This value is important design parameter for mine auxiliary ventilation<br>system that operates more effectively, with lower cost.<br>Therefore, determination of air leakage along auxiliary ventilation ducting<br>systems has been examined. Also, factors which affect air leakage in the<br>ducting system have been investigated. Experimental data are made on 0.7<br>m and 1 m diameter ducts over sections of ducts installing towards the<br>working face in Quang Ninh mine.</p> Thao Dang Phuong Chi Dang Vu Copyright (c) 2022 Thao Dang Phuong ,Chi Dang Vu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-72 Study on the possibility of using artificial pillar to replace the protection coal pillar of the preparation roadways during the mining process at underground coal mines in Quang Ninh region, Vietnam https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/312 <p>The coal reserves in protection pillar of roadways are expected to be left in the mining process<br>in underground mines in Quangninh coal basin which is relatively large (about 16% of the total reserves).<br>If it can be exploited, it will help to save non-renewable coal resources, reduce the cost of preparing<br>roadway meters, extend the mine life and increase the efficiency of construction investment. In the world,<br>in order to reduce coal loss in protection pillar of roadways, mining technology to exploit and use artificial<br>protection pillars are quite popular. Accordingly, in order to simultaneously exploit coal in the protection<br>pillar and maintain the transport roadway as a ventilation roadway for the longwall in below level, the<br>post-mining coal pillar will be replaced by artificial pillars formed from the stone backfill cribs, columns,<br>metal cribs, chemical materials or low-grade concrete mortar mixes formed from fly ash, bottom ash of<br>thermal power plants, combined crushed waste rock and a cement additive,... This paper will evaluate the<br>possibility and propose a number of mining technological scheme as well as the type of construction<br>materials suitable for artificial columns.</p> Dinh Van Cuong Tran Van Thanh Tuan Nguyen Anh Copyright (c) 2022 Dinh Van Cuong ,Tran Van Thanh ,Tuan Nguyen Anh https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-73 Pure SiO2 extraction through aluminosilicates synthesis from incinerated solid wastes https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/313 <p>In this study, Pure SiO2 solution extraction from incenerated<br>solid wastes following after aluminosilicate synthesis. The optimum<br>conditions for obtaining both the pure SiO2 solution and the substantial<br>amounts of unique residue material should be 200○C of reaction<br>temperature, 1:30 of sample:NaOH, 2M NaOH, and enough reaction time<br>over 24 hours. The optimization of the pure SiO2 extraction proposes an<br>effective way for recycling the abundant incinerated solid waste as well as<br>other waste ashes.</p> Dinh Hieu Vu Xuan Nam BUI Hoang Bac BUI Thi Thanh Nga NGO Copyright (c) 2022 Dinh Hieu Vu ,Xuan Nam BUI ,Hoang Bac BUI ,Thi Thanh Nga NGO https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-74 Methods of adjusting geophysical parameters in the calculation of numerical simulation of an oil and gas reservoir to obtain reliable simulation results https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/314 <p>The method of numerical simulation is widely used today to<br>manage the flow obtained from an oil/gas reservoir. However, the<br>geophysical data provided for the simulation program is unreliable, so the<br>numerical simulation results in large errors compared to reality. The paper<br>presents some methods for correcting geophysical data in numerical<br>simulation to obtain reliable simulation results.</p> Phan Trong TOAN Copyright (c) 2022 Phan Trong TOAN https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-75 Application of information technology to improve the management of mineral resources in Quang Ninh province - Vietnam https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/315 <p>The current mining operation of mineral resources in Quang<br>Ninh province-Vietnam is increasingly complicated. Correspondingly, the<br>management of the mine sites becomes more difficult. Records and<br>documents of minerals and mine sites are archived in different forms.<br>Database systems are stored dispersedly and insufficiently; in many cases<br>lack accuracy, topicality and have not been linked to each other<br>systematically. These lead to many difficulties in accessing and extracting<br>information for the implementation of management as well as for investors<br>and people with related interest. In this paper an advanced software has<br>been developed for the management of mineral resources and has been<br>applied for Quang Ninh province. The software has improved the<br>supervision and administration of the mining operation in the province.</p> Van Chi DAO Cao Khai NGUYEN Tien Dung LE Leilin ZHANG Copyright (c) 2022 Van Chi DAO ,Cao Khai NGUYEN ,Tien Dung LE ,Leilin ZHANG https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-76 Use of Unmanned Aerial Vehicles for 3D topographic Mapping and Monitoring the Air Quality of Open-pit Mines https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/316 <p>Recently remarkable advancement development of unmanned<br>aerial vehicles (UAVs) has been observed and their applications have been<br>shown in many fields such as agriculture, industry, and environmental<br>management. However, in the mining industry, the application of UAV<br>technology remains potential. This paper presents a low-cost unmanned<br>aerial vehicle technology-based system for 3D mapping and air quality<br>monitoring at open-pit mine sites in Vietnam. The system includes several<br>dust sensors that are mounted on a low-cost rotary-wing type UAV. The<br>system collects a variety of data, mainly images and airborne pollutant<br>concentrations. To evaluate the performance of the proposed system, field<br>tests were carried out at the Coc Sau coal mine. Based on the images<br>transmitted to the ground monitoring station, large scale 3D topographic<br>maps were successfully modeled. In addition, sensors mounted on the<br>UAV system were able to monitor the levels of environmental variables<br>associated with the air quality within the pit such as temperature, dust, CO,<br>CO2, and NOx. The field test results in this study illustrate the applicability<br>of the low-cost UAV for the 3D mapping and the air quality monitoring at<br>large and deep coal pits with relatively high accuracy.</p> Xuan Nam BUI Changwoo LEE Quoc Long NGUYEN Ahmad ADEEL Xuan Cuong CAO Viet Nghia NGUYEN Van Canh LE Hoang NGUYEN Qui Thao LE Thuy Huong DUONG Van Duc NGUYEN Copyright (c) 2022 Xuan Nam BUI ,Changwoo LEE ,Quoc Long NGUYEN ,Ahmad ADEEL ,Xuan Cuong CAO ,Viet Nghia NGUYEN ,Van Canh LE ,Hoang NGUYEN ,Qui Thao LE ,Thuy Huong DUONG ,Van Duc NGUYEN https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-77 Comparison of the Resampling Methods for Gridded DEM Downscaling https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/317 <p>In this paper, a comparison and evaluation of three resampling<br>methods for gridded DEM is implemented. The evaluation was based on<br>the results of bilinear resampling, bi-cubic and Kriging resampling<br>methods for an experiment using both degraded and sampled datasets at 20<br>m and 60 m spatial resolutions. The evaluation of the algorithms was<br>accomplished comprehensively with visual and quantitative assessments.<br>The visual assessment process was based on direct comparison of the same<br>topographic features in different downscaled images, scatterplots and<br>profiles. The quantitative assessment was based on the most commonly<br>used parameters for DEM accuracy assessment such as root mean square<br>errors (RMSEs), linear regression parameters m and b, and correlation<br>coefficient R. Both visual and quantitative assessment revealed greater<br>accuracy of the Kriging over the other two conventional methods.</p> Quang Minh Nguyen Thi Thu Huong Nguyen Phu Hien La Thi Tuyet Nhung Duong Thi Minh Hong Nguyen Van Anh Vu Copyright (c) 2022 Quang Minh Nguyen ,Thi Thu Huong Nguyen ,Phu Hien La ,Thi Tuyet Nhung Duong ,Thi Minh Hong Nguyen ,Van Anh Vu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-78 An approach of mapping quarries in Vietnam using low-cost Unmanned Aerial Vehicles https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/318 <p>In Vietnam, there are a huge number of quarries that are<br>exploited and mainly provide materials to the construction sector of the<br>country. However, most of the quarries are operating without topographic<br>plans due to a lack of surveying activities. This paper introduces an<br>approach of using low-cost UAVs to produce digital surface models which<br>in turn are used to draw topographic maps of quarries in Vietnam. For<br>assessments of accuracy, safety, and working efficiency, four quarries<br>different in terrain conditions, namely Luong Son, Long Son, Nui Nho, and<br>Nui Dai were selected as the study areas. Ground control points were<br>established in each area by using GNSS/RTK for camera calibration and<br>accuracy assessment. The accuracy of DSM was assessed using the rootmean-<br>square error (RMSE) in X, Y, Z, XY, and XYZ components.<br>Capturing images from each site were processed by using<br>Agisoft®PhotoScan Professional 1.5.2. The results showed that all the<br>DSM models of the four areas have high accuracy, RMSE on the checked<br>GCPs ranges from 1.0 to 9.0 cm, from 1.2 to 5.0 cm, from 4.4 to 13.4 cm,<br>from 1.6 to 10.3 cm, and from 4.9 to 16.9 cm for X, Y, Z, XY, XYZ<br>components, respectively. We concluded that the low-cost UAV based<br>mapping technology can guarantee the accuracy of DSMs, the safety of<br>UAV flying, and the efficiency of surveying working simultaneously when<br>using in quarries.</p> Quoc Long NGUYEN Xuan Nam BUI Xuan Cuong CAO Van Canh LE Copyright (c) 2022 Quoc Long NGUYEN ,Xuan Nam BUI ,Xuan Cuong CAO ,Van Canh LE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-79 Application of uncertainty analysis based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/319 <p>The use of Monte Carlo (MC) simulation was presented in<br>order to assess uncertainty in life cycle inventory (LCI) studies. The MC<br>method is finded as an important tool in environmental science and can be<br>considered the most effective quantification approach for uncertainties.<br>Uncertainty of data can be expressed through a definition of probability<br>distribution of that data (e.g. through standard deviation or variance). The<br>presented case in this study is based on the example of the emission of<br>SO2, generated during energy production in Integrated Steel Power Plant<br>(ISPP) in Kraków, Poland. MC simulation using software Crystal Ball®<br>(CB), software, associated with Microsoft® Excel, was used for the<br>uncertainties analysis. The MC approach for assessing parameter<br>uncertainty is described. Analysed parameter (SO2,) performed in MC<br>simulation were assigned with log-normal distribution. Finally, the results<br>obtained using MC simulation, after 10,000 runs, more reliable than the<br>deterministic approach, is presented in form of the frequency charts and<br>summary statistics. Thanks to uncertainty analysis, a final result is obtained<br>in the form of value range. The results of this study will encourage other<br>researchers to consider this approach in their projects, and the results of<br>this study will encourage other LCA researchers to consider the uncertainty<br>in their projects and bring closer to industrial application.</p> Dariusz Sala Bogusław Bieda Copyright (c) 2022 Dariusz Sala,Bogusław Bieda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-80 Zastosowanie kotwi do rozrzedzania obudowy podporowej w warunkach głębokich kopalń węgla kamiennego – studium przypadku https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/article/view/320 <p>Obudowa podporowo-kotwowa jest jedną z niewielu szans na obniżenie kosztów<br>drążenia wyrobisk przygotowawczych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Zastosowanie<br>obudowy kotwowej do wzmacniania górotworu i przykotwiania odrzwi umożliwia zarówno<br>zwiększenie podziałki obudowy podporowej, a więc ograniczenie zużycia stali, ale także obniżenie<br>kosztów transportu do przodków, zmniejszenie obciążenia pracą załóg przodkowych i ścianowych.<br>Opisany w artykule eksperyment został zrealizowany w LW Bogdanka S.A. i poległa na<br>rekordowym rozrzedzeniu obudowy w warunkach polskich bo aż do 1,5 m. W oparciu<br>o doświadczenia Kopalni oraz analizy i obliczenia dobrano obudowę kotwową złożoną z dwóch<br>systemów kotwi wklejanych – prętowych i długich kotwi strunowych. Roboty realizowane<br>w przodku były całkowicie zmechanizowane dzięki kombajnowi wyposażonemu w lawetę<br>wiercąco-kotwiącą. W rezultacie osiągnięto postęp dobowy na poziomie 11,5 m na dobę. W trakcie<br>drążenia, jak i utrzymywania wyrobiska przed frontem ściany prowadzono obserwacje i pomiary,<br>które w znacznej mierze potwierdziły słuszność zastosowanej metody zabezpieczenia chodnika.</p> Zbigniew Rak Jerzy Stasica Copyright (c) 2022 Zbigniew Rak,Jerzy Stasica https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-01-13 2022-01-13 2 2 10.29227/IM-2019-02-81