An Wprowadzenie nowej aplikacji do symulacji i optymalizacji długoterminowego planowania pro-dukcji w kamieniołomach wapienia

  • Trong VU TU Bergakademie Freiberg, Germany
  • Thang HOANG HUNG Quang Ninh University of Institute, Quang Ninh, Vietnam
  • Bao Tran DINH Ha Noi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: plan wydobycia, cement, optymalizacja, symulacja, niepewność geologiczna

Abstrakt

Długoterminowe planowanie produkcji w kamieniołomie wapienia ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania dostaw do cementowni. W którym planiści kamieniołomów zazwyczaj starają się wykonywać skomplikowane obliczenia, które zapewniają stałe dostawy surowców do cementowni przy jednoczesnym zagwarantowaniu parametrów techniczno-eksploatacyjnych w górnictwie. Tradycyjnie obliczenia są wykonywane manualnie lub metodą prób, co skutkuje wysokimi kosztami dodatków i zwiększeniem zmienności produk-tu. Nowoczesne zarządzanie kamieniołomami opiera się na modelach blokowych i algorytmach matematycznych zintegrowanych z oprogramowaniem w celu optymalizacji długoterminowego planowania produkcji w kamieniołomie. Jednak metoda ta jest potencjal-nie wrażliwa na niepewność geologiczną w modelowaniu bloków, co skutkuje odchyleniem w zakresie dostaw surowców do produkcji. Potrzeba inteligentnego wydobywania surowca jest zatem kluczowym i rosnącym problemem w przemyśle cementowym. W ramach tych badań wprowadzono nową aplikację do symulacji i optymalizacji o nazwie Quarrier, umożliwiającą planistom kamieniołomów sprostanie sprzecznym wymaganiom długoterminowego planowania produkcji kamieniołomu wapienia, jednocześnie prognozując i łagodząc skutki niepewności geologicznej na dostawy surowców do cementu. roślina. Korzyści płynące z tego oprogramowania są widoczne w kamieniołomie wapienia w Wietnamie

Opublikowane
2020-10-08