Optymalizacja ultradrobnego mielenia talku na sucho w Attritor Mill

  • S.E. EL-MOFTY Mining, Petroleum, and Metallurgy Dept., Faculty of Engineering, Cairo University, Postal code 12613, Cairo, Egypt
  • A.M. ELBENDARI Central Metallurgical R&D Institute, P.O. Box 87, Helwan, Cairo, Egypt
  • A.A. EL-MIDANY Mining, Petroleum, and Metallurgy Dept., Faculty of Engineering, Cairo University, Postal code 12613, Cairo, Egypt
  • M.K. ABDEL-RAHMAN Central Metallurgical R&D Institute, P.O. Box 87, Helwan, Cairo, Egypt
Słowa kluczowe: mielenie na sucho, mielenie ultradrobne, młyn attritor, projektowanie statystyczne, talk

Abstrakt

W niniejszej pracy zbadano parametry wpływające na mielenie talku na sucho w młynie Attritor. Attritor został przetestowany w początkowej
wersji bez kulek, a następnie z kulkami jako dodatkowym medium mielącym w celu przygotowania nadawy przechodzącej
przez 45 mikronów. Przygotowany wsad (-45 mm) został wykorzystany do wytworzenia produktu o uziarnieniu 10 μm lub mniejszym
przy użyciu statystycznego projektu w obecności kulek. Obecność kulek zwiększa stopień rozdrobnienia produktu. Znaczenie
badanych czynników to: prędkość mieszadła > wypełnienie młyna > czas mielenia. Ponadto d50 był skorelowany z badanymi czynnikami.
Średni rozmiar cząstek (d50) tak niski jak 6 μm uzyskano przy 460 obr/min, 20% wypełnieniu młyna i po 60 min mielenia.

Opublikowane
2023-12-31