Rozmyty, wieloatrybutowy model decyzyjny dla optymalnej opcji zamknięcia kopalni w celu realizacji celów zrównoważonego rozwoju w prowincji Binh Duong w Wietnamie

  • Hong Viet PHAN Department of Industry and Trade, Binh Duong, Vietnam
  • Ngoc Tuoc DO Institute of Mining Science and Technology - Vinacomin, Hanoi, Vietnam
  • Xuan Nam BUI Innovations for Sustainable and Responsible Mining Research Group (ISRM), Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: Zamykanie kopalni, decyzja rozmyta, fuzzy logic, wieloatrybutowa, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Binh Duong jest wiodącą prowincją w Wietnamie w zakresie rozwoju przemysłu.
W szczególności kamieniołomy w Di An, Phu Giao i Tan Dong Hiep znacząco przyczyniły się do wzrostu produkcji materiałów budowlanych i wzrostu usług transportowych w okolicy. Kamieniołomy w prowincji Binh Duong eksploatowane są metodą odkrywkową. Głębokość wydobycia wynosi od 100 m do 150 m. Powierzchnia kopalni wynosi setki hektarów. Po zakończeniu eksploatacji pozostają ogromne pustki eksploatacyjne. Obecne przepisy Wietnamu dotyczące zamknięcia kopalń mają na celu głównie zapewnienie stabilności wyrobisk przy jednoczesnym użytkowaniu gruntów po zamknięciu kopalni. Prowincja Binh Duong charakteryzuje się szybkim tempem urbanizacji, użytkowanie gruntów poeksploatacyjnych jest tutaj bardzo ważne i ma znaczący wpływ na zrównoważony rozwój regionu.
W zależności od zajmowanego obszaru kopalni lub zrzeszenia kopalń istnieje wiele sposobów zamknięcia kopalni po wydobyciu w oparciu o wymagane kryteria techniczne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. W artykule wykorzystano rozmyty, wieloatrybutowy model decyzyjny do obliczenia wyboru optymalnego rozwiązania. Wybraną opcją jest wykorzystanie wyrobiska pokopalnianego do celów turystycznych, rekreacji i magazynowania wody. Przedstawiono propozycje dla kopalni Nui Nho w mieście Di An w prowincji Binh Duong związane z najwyższym łącznym wynikiem ekonomicznym, społecznym i kryteriami środowiskowymi.

Opublikowane
2023-12-31