Badania nad zabezpieczeniem upływowym prądu elektrycznego w celu poprawy bezpieczeństwa elektrycznego w górnictwie podziemnym w Wietnamie

  • Truong Giang NGUYEN Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Thac Khanh NGUYEN Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Xuan Cuong NGO School of Engineering and Technology, Hue University, Thua Thien Hue, Vietnam
  • Nhuy DO Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo elektryczne, urządzenia konwersyjne, kopalniana sieć energetyczna, zabezpieczenia przed stratami prądu

Abstrakt

Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci elektrycznej w górnictwie podziemnym, konieczne jest wyposażenie w zabezpieczenia przeciwupływowe.
Kopalnie podziemne charakteryzują się wysokim stopniem mechanizacji i wykorzystaniem energoelektroniki, w tym zastosowanie energoelektroniki do przesyłu prądu stałego w górnictwie. Co jest realizowane przez oddzielenie prostownika (AC-DC) od falownika (DC-AC) za pomocą długiego kabla prądu stałego.
Przesył prądu stałego zmienia strukturę kopalnianej sieci energetycznej; wtedy się pojawi sieć elektroenergetyczna o częstotliwości przemysłowej 50 Hz, sieć elektroenergetyczna prądu stałego oraz sieć elektroenergetyczna za przetwornicą częstotliwości.
Ze względu na wzajemne oddziaływanie sieci elektroenergetycznych prądu stałego i sieci elektroenergetycznych prądu przemiennego, urządzenia zabezpieczające przed upływami są zawodne i generują niebezpieczne warunki w górnictwie. Treścią artykułu jest określenie prądu upływowego w sieci elektroenergetycznej przy zastosowaniu przekształtników w przesyle prądu stałego w górnictwie. Wyniki badań stanowią podstawę do obliczeń i doboru urządzeń zabezpieczających przed upływem prądu celem poprawy bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym w Wietnamie.

Opublikowane
2023-12-30