Wykrywanie hydratów gazu na podstawie danych sejsmicznych o wysokiej rozdzielczości w południowo-wschodnim Wietnamie

  • Thanh TAN Mai Hanoi University of Mining and Geology/HUMG
  • Thanh HA Mai PetroVietnam Exploration and Production Corporation/PVEP
  • Quoc HUY Nguyen Center for Planing and Investigation of Marine resources-environment/CPIM
  • Nhu TRUNG Nguyen Institute of Marine Geology and Geophysics, VAST
Słowa kluczowe: hydraty gazu, dane sejsmiczne o wysokiej rozdzielczości, strefy stabilności hydratu gazu/GHSZ, symulowany reflektor dolny/BSR

Abstrakt

Hydraty gazu to nagromadzenia metanu (gazu ziemnego) uwięzionego w strukturach lodowych wraz z wodą. Hydraty gazowe stanowią ogromną źródło energii leżące w dużej części światowych morskich szelfów kontynentalnych. Wietnam ma duży obszar szelfu kontynentalnego, o głębinach o odpowiednio niskich temperaturach i wysokim ciśnieniu, które sprzyjają powstawaniu i istnieniu potencjalnego źródła hydratu gazu (GH). Zastosowanie metody sejsmicznej o wysokiej rozdzielczości (HRS) odgrywa ważną rolę w poszukiwaniach hydratów gazu. Badania HRS odpowiednie dla hydratu gazu w płytkich warstwach poniżej dna morskiego, pozwala na określenie czynników geologicznych związanych z występowaniem hydratów gazu w obszarze głębokowodnym. Postęp technologii przetwarzania danych, takie jak filtry przeciwzakłóceniowe (Radon, F-K, SRMA, Tau-P), analiza atrybutów sejsmicznych, migracja sejsmiczna, AVO, sejsmiczna inwersja, dane sejsmiczne i technologia sztucznej inteligencji pozwalają zidentyfikować oznaki obecności hydratu gazowego, takie jak symulacja dna (BSR), strefa stabilności hydratu gazowego (GHSZ), dziób, komin itp. W artykule przedstawiono niektóre wyniki uzyskane w wyniku zastosowania metody sejsmicznej wysokiej rozdzielczości do przewidywania rozkładu hydratu gazu na południowo-wschodnim wybrzeżu Wietnamu.

Opublikowane
2023-12-28