Wyzwania rozwoju niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego – przypadek gazu łupkowego

  • Minh Thong LE Faculty of Economics and Business Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam https://orcid.org/0000-0002-8250-3394
  • Van Hiep TRAN Faculty of Economics and Business Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  • Huu Tung DO Faculty of Economics and Business Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam https://orcid.org/0009-0006-7427-6378
Słowa kluczowe: gaz niekonwencjonalny, gaz łupkowy, wyzwanie

Abstrakt

Świat przechodzi radykalnie na gospodarkę niskoemisyjną, a gaz ziemny jest uważany za ważny pomost w transformacji energii na świecie.
Istnieją trzy główne zasoby gazu niekonwencjonalnego: gaz łupkowy, gaz szczelinowy i metan z pokładów węgla, które wymagają specjalnych technologii wydobycia.
Potencjał gazu ziemnego, zwłaszcza gazu niekonwencjonalnego, jest bardzo duży, co znacząco wpłynie na przyszłość strukturę energetyczną we wszystkich regionach świata.
Jednakże warunki rozwoju tych zasobów są różne w zależności od regionu i państwa. Rozwój gazu niekonwencjonalnego stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, a nawet sprzeciwem dla wydobycia. W tym artykule przeanalizowano możliwości i wyzwania związane z gazem niekonwencjonalnym, szczególnie wydobycie gazu łupkowego.

Opublikowane
2023-12-28