Badania numeryczne wpływu parametrów przepływu powietrza na temperaturę powietrza w ścianie zmechanizowanej kopalni Mongduong

  • NGUYEN THI Hong Faculty of Environment, Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
  • NGUYEN VAN Quang Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, Ansys CFX, ściana zmechanizowana, temperatura powietrza w kopalni, prędkość powietrza w kopalni, kopalnia Mong Duong

Abstrakt

Rosnąca głębokość wydobycia i stopień mechanizacji prowadzą do zagrożenia pracowników pracujących w złych warunkach mikroklimatu co stało się jednym z głównych problemów bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. Podczas badania obecnego mikroklimatu w kopalni Mongduong stwierdzoo, że temperatura ściany zmechanizowanej przekraczała dopuszczalne normy (t°≤ 30°C), wilgotność powietrza kształtowała się na poziomie 95–100%. The przyczyną wzrostu temperatury powietrza w ścianie jest energia geotermalna, ciepło wydzielane przez urządzenia ścianowe oraz wysoka temperatura powietrza wlotowego. Aby poprawić środowisko termiczne w rejonie ściany zmechanizowanej, wietnamskie kopalnie węgla kamiennego wprowadzają wentylację, ale jej wydajność nie jest wysoka. W związku z tym w pracy oceniono wpływ przepływu powietrza na temperaturę ściany, w modelach założono różne prędkości przepływu powietrza i różną temperaturę powietrza wlotowego. Wykorzystano oprogramowanie ICM-CFD i Ansys CFX. Temperaturę otoczenia każdego modelu oceniano analizując średnią temperaturę przekroju poprzecznego w wyrobisku i rozkład temperatury.
W celu poprawienia warunków klimatycznych zwiększa się natężenie przepływu powietrza, co powoduje, że temperatura powietrza w ścianie spada, jednak prędkość powietrza jest ograniczona. Ważnym czynnikiem wpływającym na środowisko termiczne w ścianie jest temperaturoa na wlocie do wyrobiska.
Wyniki zawarte w artykule stanowią podstawę do opracowania rozwiązań poprawiających środowisko termiczne dla ściany wysokotemperaturowej.

Opublikowane
2023-12-28