Kontrole geologiczne zmian kanałów podmorskich w dorzeczu Song Hong w Wietnamie

  • Anh Ngoc Le Petroleum Geology Department, Faculty of Petroleum and Energy, Hanoi University of Mining and Geology; Basin, stratigraphy and sedimentary process group (BSSP), Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien Street - Duc Thang Ward - Bac Tu Liem District - Ha Noi – Vietnam https://orcid.org/0000-0002-1607-9388
  • Hoa Minh NGUYEN Petroleum Geology Department, Faculty of Petroleum and Energy, Hanoi University of Mining and Geology; Basin, stratigraphy and sedimentary process group (BSSP), Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien Street - Duc Thang Ward - Bac Tu Liem District - Ha Noi – Vietnam https://orcid.org/0000-0002-6555-662X
  • Muoi Duy NGUYEN Petroleum Geology Department, Faculty of Petroleum and Energy, Hanoi University of Mining and Geology; Basin, stratigraphy and sedimentary process group (BSSP), Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien Street - Duc Thang Ward - Bac Tu Liem District - Ha Noi – Vietnam https://orcid.org/0009-0005-1964-1048
  • Ngan Bui THI Petroleum Geology Department, Faculty of Petroleum and Energy, Hanoi University of Mining and Geology; Basin, stratigraphy and sedimentary process group (BSSP), Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien Street - Duc Thang Ward - Bac Tu Liem District - Ha Noi – Vietnam https://orcid.org/0009-0004-6188-3246
Słowa kluczowe: Basen Song Hong, kanały podmorskie, kompleks kanałów, zdjęcia sejsmiczne 3D

Abstrakt

Basen Song Hong jest  bardzo duży basen o skomplikowanej budowie geologicznej. Basen obejmuje warstwy przedtrzeciorzędowe i keinozoiczne. W badaniu skupiono się na ewolucji kanału podwodnego w sekwencji miocenu. Badany interwał jest głównym zbiornikiem basenu charakteryzującym się podmorskim kompleksem kanałów i występowaniem  węglanów dolno-mioceńskich o porowatości 15–25%. Kanał ulega silnej erozji w podłożu na obszarze ok. 7 km szerokości i 20 km długości. Mają kształt od „U” do „V”, równoległe do głębokich uskoków, które reaktywowały się we wczesnym i środkowo-późnym miocenie. Zpadanie złoża można postrzegać jako dwukierunkowe o dużej amplitudzie. Zdarzenia tektoniczne determinują nie tylko kierunki zapadania, ale także modyfikację kształtu kanałów. Występowanie kanałów podmorskich stwarza ogromny potencjał węglowodorowy dla basenu Song Hong.

Opublikowane
2023-12-17