Narzędzia rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu inżynierów górnictway

Słowa kluczowe: szkolenie inżynierów górnictwa, rzeczywistość rozszerzona (AR), Rzeczywistość wirtualna (VR), transformacja cyfrowa, edukacja na odległość, pandemia COVID-19, rosyjska agresja militarna przeciwko Ukrainie

Abstrakt

Przejście na inteligentne wydobycie znacznie zwiększyło wymagania dotyczące szkolenia nowoczesnych inżynierów górnictwa, co wymaga cyfryzacji tego procesu. Bazując na badaniach naukowych, technologia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości jest najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza. W artykule przedstawiono metody wykorzystania technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w szkoleniu inżynierów górnictwa. Metody są z powodzeniem wdrażane w laboratoriach Krzyworoskiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina) i okazały się skuteczne podczas nauczania na odległość w kontekście pandemii COVID-19 i rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę. Niemniej jednak potrzebne są dalsze badania naukowe, aby wprowadzić nowoczesne technologie cyfrowe do kształcenia inżynierów górnictwa na uczelniach w celu ukształtowania konkurencyjnego i kompetentnego specjalisty

Opublikowane
2023-07-15