Niewybuchy amunicji do samolotów z II wojny światowej w związku z postępowaniem budowlanym

  • Václav Šafář VŠB TU Ostrava
  • Hana Staňková
  • Jiří Pospíšil VŠB TU Ostrava
  • Maria Budayová Primis spol. s r.o
Słowa kluczowe: samolot, amunicja, AR, niewybuch

Abstrakt

W latach 1939–1946 dokonano mapowania terytorium Republiki Czeskiej w celu odnowienia map topograficznych terytorium III
Rzeszy, a rozpoznanie lotnicze (AR) terytorium CR było prowadzone przez aliantów. AR był prowadzony w dwóch kierunkach. Pierwszym
było poszukiwanie celów wroga, a drugim weryfikacja wyników bombardowania tych celów. Dane alianckie wskazywały, że
do 20% bomb nie wybuchło. Ta niewybuchowa amunicja lotnicza do dziś stanowi zagrożenie dla budownictwa na obrzeżach miast.
W artykule omówiono procedury przetwarzania archiwalnych zdjęć lotniczych obszarów zbombardowanych w Czechach oraz identyfikacji
niewybuchów na tych zdjęciach.

Opublikowane
2022-09-23