Efektywny czas pracy kompleksu ścianowego i przyczyny jego zmniejszania

  • Jacek Korski dr inż. FAMUR S.A. jkorski@famur.com.pl
Słowa kluczowe: efektywność procesów wydobywczych, czas pracy maszyn, ściana węglowa, system ścianowy

Abstrakt

Stopień wykorzystania czasu kalendarzowego ścianowego kompleksu
wydobywczego zasadniczo wpływa na wydajność tego systemu technicznego i jego efektywność
ekonomiczną. W realizowanym w kompleksowo zmechanizowanym systemie ścianowym procesie
wybierkowym czas, w którym kombajn ścianowy nie urabia jest, z punku widzenia efektywności
tego przodka, czasem straconym. W technologii wydobycia węgla zmechanizowanymi
kompleksami ścianowymi występują przerwy w urabianiu wywołane różnymi przyczynami, w tym
koniecznymi przerwami wynikającymi w technologii i własności urządzeń kompleksu ścianowego.
W artykule przedstawiono strukturę czasu kalendarzowego ściany i poddano analizie źródła
występowania strat czasu efektywnego ściany czyli czasu w którym prowadzone jest urabianie.
Wskazano przy tym na trzy podstawowe obszary występowania strat czasu efektywnego w czasie
kalendarzowym czyli technologia górnicza, organizacja procesu wydobywczego i jakość oraz
funkcjonalność wyposażenia technicznego kompleksu ścianowego.

Opublikowane
2022-01-13