Współczesny pracownik w kreowaniu poziomu kultury organizacyjnej w polskim przemyśle wydobywczym

  • Marta SUKIENNIK AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Poland
  • Patrycja BĄK AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Poland;
  • Mariusz KAPUSTA AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Poland;
Słowa kluczowe: pracownik, kultura organizacyjna, generacja Y, przemysł wydobywczy

Abstrakt

W artykule opisano zależność występującą pomiędzy pracownikiem a kulturą organizacyjną firmy, w której on pracuje. W szczególności
skupiono się na cechach dzisiejszych pracowników, wynikających z typologii pokoleń obecnie pracujących. Wskazano
cechy charakterystyczne dla pokoleń baby boomer, pokolenia X i pokolenia Y. W praktycznej część pracy dokonano charakterystyki
pracowników i polityki pracowniczej realizowanej w dwóch grupach działających w branży wydobywczej, Jastrzębskiej Spółce
Węglowej SA oraz Lubelskim Węglu Bogdanka SA.

Opublikowane
2021-04-24