Redukcja zanieczyszczenia podczas obróbki kompozytów

  • Jan RAŠKA PWR Composite s.r.o., Sadová 1892/41, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
  • Libor HLAVÁČ PWR Composite s.r.o., Sadová 1892/41, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
  • Adam ŠTEFEK PWR Composite s.r.o., Sadová 1892/41, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
  • Martin TYČ PWR Composite s.r.o., Sadová 1892/41, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Słowa kluczowe: kompozyt, cięcie strumieniem wody, cięcie, toczenie, zanieczyszczenie

Abstrakt

Obróbka materiałów kompozytowych klasycznym sposobem, tj. przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do toczenia, wiercenia, frezowania, szlifowania i polerowania, powoduje powstawanie bardzo małych cząstek – pyłu. Cząsteczki te dostają się do powietrza, ponieważ obróbkę należy wykonywać przy minimalnym zraszaniu, aby chronić właściwości materiału kompozytowego i uniknąć rozwarstwienia lub pęcznienia. Stosowana jest również obróbka epoksydu stosowanego jako spoiwo. Pył powstający podczas obróbki materiału
kompozytowego może mieć negatywny wpływ na zdrowie i spowodować wybuch. Zapalenie skóry lub wdychanie toksycznej żywicy
epoksydowej to tylko niektóre z przykładów. Powszechnym rozwiązaniem tego problemu jest odsysanie cząstek i oparów za pomocą
maszyn wytwarzających podciśnienie. Usunięcie tych szkodliwych substancji z powietrza jest dość wymagające i kosztowne. Co więcej,
stosowanie popularnych systemów ssących jest wielokrotnie mniej wydajne niż deklarowane przez producentów. W artykule przedstawiono nowy sposób walki z zanieczyszczeniami powodowanymi przez obróbkę kompozytową. Alternatywnym sposobem do obróbki
kompozytów jest ścieranie strumieniem wody (AWJ). Ten sposób jest wydajny we wszystkich podstawowych procesach obróbki i powoduje powstawanie w powietrzu tylko około 1% niebezpiecznych zanieczyszczeń w porównaniu do klasycznych narzędzi. Przedstawiono
postępy systemu obróbki AWJ opartego na robocie jako urządzeniu ruchowym i komentowano pierwsze wyniki. Główna uwaga skupiona
jest na możliwościach obróbki strumieniem wody. Przedstawiono również inne współczesne badania koncentrujące się na zmniejszaniu
tłumieniu zanieczyszczeń z procesu obróbki kompozytów.

Opublikowane
2020-12-17