The Wpływ smoły węglowej na środowisko

  • Clementina MOLDOVAN University of Petrosani
  • Aronel MATEI University of Petrosani
  • Roxana Claudia HERBEI University of Petrosani
  • Raluca MATEI Company of Mine Closing Jiu Valley
Słowa kluczowe: związki, makrocząsteczki, gaz koksowniczy

Abstrakt

Węgiel jest związkiem makrocząsteczkowym. W wysokich temperaturach, w wyniku pirogenezy węgla, powstanie koks i produkty
lotne. Lotne produkty z węgla tworzą gaz koksowniczy i smołę koksową, z której można uzyskać bardzo dużą liczbę związków aromatycznych.
W pracy porównano związki aromatyczne uzyskane ze smoły węglowej pochodzenia krajowego i zagranicznego, wraz z ich wpływem
na zdrowie ludzi i zwierząt

Opublikowane
2020-11-21