Usuwanie jonów fluorkowych z wody kopalnianej

  • Eugenia KRASAVTSEVA Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Fersman St., 14a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Anton SVETLOV Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Fersman St., 14a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Andrey GORYACHEV Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Fersman St., 14a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Dmitry MAKAROV Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Fersman St., 14a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Vladimir MASLOBOEV Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Fersman St., 14a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
Słowa kluczowe: usuwanie fluoru, ścieki, sorbenty zawierające magnez i wapń

Abstrakt

Region Murmański jest regionem silnie uprzemysłowionym, jest lokalizacją wielu kopalń. Jednym z najtrudniejszych problemów środowiskowych w górnictwie jest uzdatnianie wód kopalnianych. Przedstawiono przykład kopalni Lovozero Mining and Mineral
Processing. Złoże zawiera villiaumit (NaF). Jest to minerał dobrze rozpuszczalny w wodzie. Wody kopalniane w tym miejscu mają
wysoką zawartość jonów fluorkowych - znacznie powyżej maksymalnych dopuszczalnych wartości. Przeprowadzono eksperymenty
na skalę laboratoryjną w celu przetestowania różnych odczynników i różnych początkowych stężeń jonów fluorkowych w obróbce
roztworów modelowych i wody kopalnianej. W zależności od początkowych stężeń do odfluoryzacji wody proponuje się sorbenty zawierające magnez i wapń. Za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej i analizy mikropróbek stwierdzono, że fluor może wiązać
się w słabo rozpuszczalnych związkach, takich jak na przykład fluoryt. Planowane są próby pilotażowe.

Opublikowane
2020-11-20