Usuwanie zanieczyszczeń z wody za pomocą bakterii

  • Jana JENČÁROVÁ Institute of Geotechnics, Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 040 01 Košice, Slovakia
  • Alena LUPTÁKOVÁ Institute of Geotechnics, Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 040 01 Košice, Slovakia
  • Daniel KUPKA Institute of Geotechnics, Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 040 01 Košice, Slovakia
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie, siarczany, bakterie, redukcja

Abstrakt

Wysokie stężenie siarczanów i metali w wodach jest często konsekwencją działalności antropogenicznej ibprzemysłu. Zasady biologiczno-chemicznych metod usuwania zanieczyszczeń obejmują różne procesy.bNajszerzej szlakiem metabolicznym bakterii redukują-
cych siarczany – ogólna redukcja dyssymilacyjna – jest całkowita redukcja siarczanu do siarkowodoru. Znane są dwie główne grupy
metaboliczne, wbzależności od tego, czy mogą utleniać octan. Jedna grupa wykorzystuje mleczan, fumaran, propionian,bmaślan,
pirogronian i związki aromatyczne, które zwykle utleniają do octanu, podczas gdy druga grupabutlenia octan do CO2 i H2O.Siarczan
jest redukowany do H2S poprzez szereg reakcji pośrednich. Produktbkońcowy tej reakcji - siarkowodór - może reagować z jonami metali, tworząc nierozpuszczalne siarczkibmetali lub redukować rozpuszczalne metale toksyczne, często do postaci mniej toksycznych lub
mniejbrozpuszczalnych. W ten sposób bakterie redukujące siarczany są wykorzystywane do bio-eliminacjibsiarczanu i metalu z wody

Opublikowane
2020-11-19