Wykorzystanie energii słonecznej w urządzeniach energetycznych

  • Ioan Lucian DIODIU SC ENERGOCONSULT SRL
  • Daniel Alexandru DRAGOMIR SC ENERGOCONSULT SRL
  • Aronel MATEI University of Petrosani, ”Dorin Pavel” Technical Colleage, Alba Iulia
  • Roxana Claudia HERBEI University of Petrosani, ”Dorin Pavel” Technical Colleage, Alba Iulia
Słowa kluczowe: poziom CO2, energia słoneczna, panele fotowoltaiczne,, sieć dystrybucyjna

Abstrakt

Czyste środowisko jest niezbędne dla zdrowia ludzi i jakości życia. Rozwijające się sektory, które pomagają zaspokoić potrzeby i kom-
fort, mają negatywny wpływ na jakość środowiska, w którym żyjemy. Wykorzystywanie zasobów naturalnych bez troski o potrzeby ludzi prowadzi do niszczenia środowiska. Zmiany klimatu, erozja, zwiększenie ilości dwutlenku węgla w powietrzu, którym oddychamy, są wynikiem zaspokojenia innych potrzeb, takich jak jedzenie, ciepło, transport, komfort w naszym domu.

Opublikowane
2020-11-10