The Ocena potencjalu pozyskania zmikronizowanego kalcytu z odpadów z białego marmuru

  • Vedat DENIZ
  • Ercan POLAT
Słowa kluczowe: kalcyt, odpady marmuru, kalcyt mikronizowany, właściwości fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne i mineralogiczne mikronizowanego kalcytu

Abstrakt

Naturalne węglany wapnia mają ogromne znaczenie w światowej gospodarce ze względu na ich liczne zastosowania, takie jak węglan wapnia w przemyśle papierniczym i malarskim. Produkty handlowe kalcytu muszą spełniać rygorystyczne wymagania jakościo-we, które obecnie są trudne do osiągnięcia przez lokalnych producentów w Turcji. Dlatego duże ilości odpadów z przeróbki białego marmuru zostały przetransportowane do zakładów przemysłowych które wykorzystują kalcyt. Odpady marmurowe, znajdujące się w regionach Afyon i Kutahya, w środkowo-zachodniej Turcji, są ogólnie wykorzystywane do betonu i budowy autostrad. Możliwość wykorzystania odpadów marmurowych jest bardzo ważna dla rozwoju gospodarczego każdego kraju lub regionu. W artykule przed-stawiono nową metodę oceny odpadów marmurowych jako krajowych zasobów kalcytu. Metoda służy jako przewodnik dla inwesto-rów i do podejmowania decyzji w branży kalcytu w Turcji. W artykule przedstawiono prace badawcze prowadzone w celu określenia jakości produktu - zmikronizowanego kalcytu z odpadów marmurowych oraz przegląd sytuacji rynkowej producentów regionalnych. Celem artykułu jest scharakteryzowanie czterech różnych odpadów marmurowych i określenie potencjału produkcji kalcytu o wyma-ganej jakości w Turcji. Zaproponowano kontrolę jakości produktów poprzez testy aplikacyjne, w tym pomiary niektórych parametrów.

Opublikowane
2020-11-10