The Need of Elastic Material Component between Rock Pressure Load and Metallic Structure Way of Receiving it in Order to Obtain a Uniform Load

  • Dănuț CHIRILĂ
Słowa kluczowe: wyrobiska, górotwór, przemieszczenia, naprężenie

Abstrakt

W wyrobiskach wybranych do różnego rodzaju zastosowań, głównie do wydobycia węgla, budowli hydrotechnicznych, tuneli, po zakończeniu wydobycia skal napięcie w skale zmienia się ogromnie. Jako przykład pokazano stabilizowanie się ciśnienia w wyrobi-skach w kopalni węgla Petroșani w Rumunii Eksploatacja jest prowadzona za pomocą materiałów wybuchowych, fala uderzeniowa powoduje nadmierne pęknięcia i zaburza ciśnienie w skałach. Przestrzeń między obudowa a górotworem metalową jest wypełniona drewnem, ale w tym artykule przedstawiono zastosowanie gumy dla uzyskania równomiernego nacisku skały

Opublikowane
2020-11-10