Monitorowanie zanieczyszczenia środowiska za pomocą cienkich elektrod metalowych przygotowanych przez fizyczne osadzanie z fazy gazowej

  • Jaroslav BRIANČIN
  • Iraida KOLCUNOVÁ
  • Bystrík DOLNÍK
  • Juraj KURIMSKÝ
  • Jaroslav DŽMURA
  • Roman CIMBALA
  • Martin FABIÁN
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie środowiska, elektrody metalowe, fizyczne osadzanie par, przewodnictwo elektryczne, izolatory

Abstrakt

Artykuł dotyczy monitorowania zanieczyszczenia środowiska za pomocą cienkich elektrod metalowych na szklanych/ceramicznych podłożach przygotowanych przez fizyczne osadzanie z fazy gazowej. Widomym jest, że zanieczyszczenie środowiska odpadami izo-lacji elektrycznej jest jednym z problemów, przed którymi stoją firmy dystrybucyjne i system przesyłu energii elektrycznej. Z tego powodu istnieje potrzeba monitorowania zanieczyszczenia środowiska, ponieważ ma to duży wpływ niezawodność sieci wysokiego napięcia i jej awaryjność. Celem przedstawionych prac jest zaproponowanie nowego systemu monitorowania zanieczyszczenia śro-dowiska w oparciu o zastosowanie bardzo cienkich elektrod metalowych. Omówiono także wpływ morfologii i składu chemicznego zanieczyszczeń na rezystancję powierzchniową i przewodnictwo wybranych izolatorów.

Opublikowane
2020-11-09