Porównanie różnych metod odzysku metali z odpadowych płytek drukowanych

  • Gordan BEDEKOVIĆ
  • Vitomir PREMUR
  • Anđela IVIĆ
Słowa kluczowe: odpady obwodów drukowanych, recykling, metale, separacja

Abstrakt

Szybki rozwój technologii, podwyższenie standardu życia i dostępność na rynku to główne przyczyny szybszego starzenia się urządzeń elektronicznych. Każde urządzenie elektroniczne zawiera płytki drukowane, które są cennym źródłem metalu. W pracy przedstawio-no wyniki wstępnych badań możliwości zastosowania różnych metod przeróbki surowców w recyklingu zużytych obwodów drukowa-nych. W tych wstępnych badaniach wykorzystano wzbogacalnik grawitacyjne (stół wstrząsany i wzbogacalnik spiralny Humphreya), separację elektrostatyczną i separację magnetyczną na mokro, uzyskane wyniki przedstawiono w artykule.

Opublikowane
2020-11-09