Budowanie międzynarodowego potencjału w inżynierii górniczej: współpraca edukacyjna NUST-WITS w dziedzinie górnictwa

  • Frederick T. Cawood
  • Sarfraz ALI National University of Sciences & Technology (NUST), Balochistan Campus, Pakistan
  • Hamid ASHRAF National University of Sciences & Technology (NUST), Balochistan Campus, Pakistan
  • Tariq FEROZE National University of Sciences & Technology (NUST), Balochistan Campus, Pakistan
Słowa kluczowe: współpraca międzyuczelniana, górnictwo w Pakistanie, górnictwo w RPA, budowanie zdolności, górnictwo XXI wieku

Abstrakt

Pakistan nie rozwinął w pełni swojego sektora wydobywczego. Dzieje się tak pomimo wysokiej jakości zasobów mineralnych. Górnictwo w Pakistanie jest głównie „rzemieślnicze” i „na małą skalę”, a aby to się zmieniło, kraj ten musi rozwinąć umiejętności, aby wspierać kwitnący sektor formalny o znaczeniu w XXI wieku. Pakistan ma wysokiej jakości uniwersytety, a niektóre z nich już oferują kursy górnicze. Opierając się na tej platformie, NUST University zwrócił się w 2011 roku do School of Mining Engineering na University of the Witwatersrand (Wits Mining), aby rozpocząć współpracę, która przyniesie większe korzyści sektorowe dla Pakistanu. Wynikiem dyskusji było budowanie potencjału specjalistów górnictwa w Pakistanie na poziomie studiów podyplomowych i podyplomowych. Zastosowano podejście, które polegało na zidentyfikowaniu wymagań personelu uniwersyteckiego w zakresie wspierania programu nauczania, uczenia się i badań dla sektora górniczego XXI wieku, a następnie powiązaniu ich z kwalifikacjami wykładowców, którzy zostali wyznaczeni do realizacji programu na NUST. Współpraca okazała się udana dzięki przywództwu, energii i starannie dobranym „czempionom” po obu stronach. Jedną z wielu atrakcji współpracy było utworzenie doskonałego laboratorium prowadzącego badania nad wpływem czwartej rewolucji przemysłowej na sektor górniczy. Projekt Digital Mining stanowił rdzeń badań i nadal umożliwia regularną wymianę studentów, pracowników i doktorantów w ramach spójnego tematu badawczego.

Opublikowane
2020-10-08