Narażenie na hałas podczas pracy i praktyka prewencyjna wśród pracowników pracujących w kamieniołomach w rejonie prowincji An Giang, 2018

  • Nguyen Ngoc Bich
  • Huynh Thi HONG GIANG Department of Environmental Health, School Health and Occupational Disease, An Giang Center of Disease Control and Prevention, Long Xuyen, An Giang province, Vietnam
  • Vo TAN KHOA Department of Environmental Health, School Health and Occupational Disease, An Giang Center of Disease Control and Prevention, Long Xuyen, An Giang province, Vietnam
  • Nguyen ANH TUAN Department of Neurology, Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie hałasem, narażenie zawodowe, praktyka profilaktyczna, An Giang, wydobycie kamienia

Abstrakt

W komieniołomach na rejonie prowincji An Giang występuje szereg źródeł lub procesów emitujących hałas, który powoduje uciążliwość akustyczną przede wszystkim na stanowiskach pracy. Część procesów/źródeł pozostaje poza możliwościami zastosowania wyciszeń użycie materiałów wybuchowych w kopalni czy stosowanie ciężkiego sprzętu do transportu urobku. Uciążliwe dźwięki mogą być szkodliwe nie tylko dla słuchu, ale mają negatywny wpływ na cały organizm. Niniejsze badanie ma na celu opisanie narażenia na hałas i praktyk zapobiegawczych wśród pracowników górnictwa kamienia w prowincji An Giang. W 2018 roku przeprowadzono badanie przekrojowe metodą ilościową. Pobrano 176 próbek hałasu i przeprowadzono wywiady z 215 pracownikami za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza. Wyniki pokazują, że pracownicy sekcji szlifowania narażeni byli na wysokim poziomie hałasu (w porównaniu z normami krajowymi) i nie ćwiczyli odpowiednio, aby chronić się przed zagrożeniem. Pracownicy w wieku powyżej 39 lat i mający ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe mieli lepsze praktyki profilaktyczne niż inne grupy. Stwierdzono, że pracownicy byli narażeni na wysokim poziomie hałasu w miejscu pracy, ich praktyka w zakresie profilaktyki wad słuchu nie była adekwatna, a wiek, lata pracy były czynnikami związanymi z praktyką profilaktyczną wśród pracowników.

Opublikowane
2020-10-08