Metody interpolacji przestrzennej 3D dla oceny jakości powietrza w kopalniach odkrywkowych z danymi uzyskanymi przez system monitorowania oparty na pospolitym bezzałogowym statku powietrznym BSP

  • Quoc Long Nguyen
  • Cao XUAN CUONG Department of Mine Surveying, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Le VAN CANH Department of Mine Surveying, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen NGOC BICH Department of Occupational Health and Safety, Hanoi University of Public Health, Hanoi, Vietnam
  • Dang AN TRAN Department of Water Resources Engineering, Thuyloi University, Hanoi, Vietnam
  • Xuan-Nam BUI Department of Surface Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: jakość powietrza, kopalnie odkrywkowe, interpolacja przestrzenna, bezzałogowe statki powietrzne (BSP)

Abstrakt

Wielorakie działalności ư górnictwie odkrywkowym, w tym roboty strzelnicze, wiertnicze, załadowania, transport, zwałowania itp. często prowadzi do bezpośredniej emisji pyłów i gazów do atmosfery. Zanieczyszczenie powietrza na terenie zakładu górniczego uważane jest za zagrożenie dla zdrowia pracowników i górników, zwłaszcza ryzyko rozwoju chorób układu oddechowego. Aby zidentyfikować
te potencjalne zagrożenia, niezbędny jest system monitorowania jakości powietrza i analiza przestrzenna. W artykule, przedstawiono wyniki zastosowania system monitorowania jakości powietrza, który integruje czujniki gazu i pyłu w pospolitym wielowirnikowym helikopterze lub bezzałogowym statku powietrznym (BSP). Zbadano również różne metody interpolacji przestrzennej, w tym interpolację trójliniową, najbliższego sąsiada i naturalnego sąsiada, zastosowane do danych z monitoringu (CO, SO2, PM2.5, CO2) z badanego systemu w celu wyznaczenia poziomów stężenia powietrza w atmosferze kopalni odkrywkowych.
Wyniki pokazują, że system monitorowania jakości powietrza oparty na BSP działał sprawnie i bezpiecznie w warunkach głębokich odkrywkowych kopalń węgla kamiennego. Dodatkowo, do oszacowania poziomu stężeń gazów i pyłów w niepróbkowanych punktach zastosowano interpolację trójliniową z najdokładniejszym wynikiem, a po kolei naturalny sąsiad i najbliższy sąsiad.

Opublikowane
2020-10-08