Opracowanie zestawu kryteriów ustalania priorytetów środków redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze metalurgicznym

  • Xuan Truong Tran
  • Tran THANH HA Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Le THANH NGHI Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen NHU HUNG Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Do THI THANH NGA Hanoi University of Natural Resources and Environment, Hanoi, Vietnam
  • Vuong XUAN HOA Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: priorytetyzacja działań łagodzących, metoda Delphi, sektor metalurgiczny

Abstrakt

Nadanie priorytetu środkom łagodzenia zmiany klimatu może pomóc w zidentyfikowaniu najbardziej wykonalnych lub najbardziej odpowiednich na szczeblu krajowym działań łagodzących. Proces ten może również stanowić ważny wkład w rozwój krajowych strategii lub polityk w zakresie zmian klimatu. W artykule, zastosowano metodę Delphi do priorytetyzacji kryteriów dotyczących potencjalnej technologii łagodzenia zmian klimatycznych w sektorze metalurgicznym w Wietnamie. Proces konsultacji został przeprowadzony z 10 ekspertami w zaledwie dwóch cyklach, aby osiągnąć wartość Kendalla (W) powyżej 0,5. Następnie 11 z 21 kryteriów zostało wybranych do analizy decyzji wielokryterialnej (MCDA) w ustalaniu priorytetów opcji łagodzenia w produkcji żelaza i stali, ołowiu, cynku, cyny i aluminium. Opcje łagodzenia z najwyższymi wynikami zostaną zaproponowane jako cel łagodzenia dla sektora metalurgicznego, który mógłby stanowić wkład dla NDC sektora przemysłowego. Wybrane kryteria obejmują 01 wskaźnik redukcji emisji (GPT1), 01 wskaźnik wpływu na środowisko (MT1), 01 wskaźniki wpływu społecznego (XH3), 02 wskaźniki skutków gospodarczych (KT1, KT2), 02 wskaźniki wpływu na zrównoważony rozwój (PTBV1 , PTBV2) i 04 wskaźników w MRV (MRV1, MRV2, MRV3, MRV4).

Opublikowane
2020-10-08