Badanie odpowiednich schematów technologicznych płukania węgli wysokopopiołowych w kopalni Nui Hong

  • Luan Van Pham
  • Ngoc Phu NGUYEN Hanoi University of mining and geology, Hanoi, Vietnam
  • Viet Ha LE Hanoi University of mining and geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: kopalnia węgla Nui Hong, węgiel wysokopopiołowy, płukanie, flotacja

Abstrakt

Obecne zapasy węgla o wysokiej zawartości popiołu w kopalni Nui Hong szacuje się na około 1 mln ton. Ten coraz bardziej gromadzony węgiel nie nadaje się do sprzedaży ani do utylizacji, przez co problem związany z zanieczyszczeniem środowiska staje się coraz poważniejszy. W artykule, przedstawiono wyniki badań nad zmywalnością węgli wysokopopiołowych Nui Hong oraz zaproponowano odpowiedni proces do mycia tego typu węgli. Podstawowe cechy węgli to: wysoka zawartość popiołu powyżej 55%; wysoka
wilgotność powyżej 20%, duża szybkość rozpadu na drobne cząstki w wodzie, duży udział drobnych węgli o frakcji wymiarowej 0-6 mm; 30% lub więcej bardzo drobnej frakcji o wysokiej zawartości popiołu - 0,045 mm, która zawierała głównie szlam, glinę i drobne zanieczyszczenia organiczne niewęglowe. Wyniki analiz wielkości cząstek i analizy typu densymetrycznych o wielkościach węgla +1 mm tego czystego węgla 1-6 mm z zawartością popiołu poniżej 45% można uzyskać przez połączenie kruszenia, przemywania i usuwania wsadu węglowego 0-0,1 mm bardzo drobnych cząstek. Flotacja frakcji wymiarowej - 0,1 mm mogłaby dać czysty pływak węglowy o zawartości popiołu poniżej 40%, pod warunkiem, że szlam powinien zostać usunięty przed flotacją. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że najbardziej odpowiednim schematem technologicznym do przemywania węgli wysokopopiołowych Nui Hong powinno być kruszenie nadawy do -6 (8) mm, przemywanie przez płuczki obrotowe w celu oddzielenia czystego węgla o zawartości 0,1 - 6 mm. (8) mm, odmulanie frakcji - 0,1 mm za pomocą spiralnego klasyfikatora przed flotacją. Z próbek badawczych o średniej początkowej zawartości popiołu 55%, zgodnie z proponowanym schematem technologicznym uzyskano pospolity czysty produkt węglowy o zawartości popiołu około 40-45% i uzysku powyżej 60%. Jakość czystego węgla odpowiadała wietnamskiemu standardowi jakości węgla jako miał węglowy klasy 6B (TCVN), tak aby mógł być dostarczany do lokalnych elektrociepłowni.

Opublikowane
2020-10-08