Bezpieczne rozwiązanie technologii i ograniczenie strat zasobów dla pokładu L7 na krawędzi zachodniego skrzydła odkrywki kopalni Mong Duong

  • Duc Hung Pham
  • Le TIEN DUNG Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen VAN QUANG Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: technologia eksploatacji, straty zasobów, zagrożenie wodne, kopalnia Mong Duong

Abstrakt

W ostatnich latach, w Wietnamie intensywnie prowadzono nie tylko rozbudowę i modernizację istniejących kopalń lecz także zagospodarowano nowe złoża na szeroką skalę. W górnictwie podziemnym istnieje wiele ważnych problemów technicznych, które należy rozwiązać, mianowicie: ciśnienie, wentylacja, transport podziemny, odwadnianie itp. Wykonanie wyrobiska powoduje zaburzenie początkowego stanu równowagi w górotworze nienaruszonym, skutkiem czego w otoczeniu wyrobiska zmieniają się naprężenia których wartość jest większa od naprężeń początkowych. Odprężenie górotworu w otoczeniu wyrobiska górniczego powoduje przemieszczanie się skał w kierunku pustej przestrzeni. Pokład L7 w zachodnim skrzydle kopalni Mong Duong ma średnią miąższość 7 m, średni kąt nachylenia 15 ° znajduje się w pobliżu krawędzi odkrywki 790. Zgodnie z planem wydobycia kopalni, zakład górniczy Mong Duong będzie kontynuować eksploatację tego pokładu z technologią wiercenia strzałowego, podparcie ściany za pomocą pół-zmechanizowanej osłony (samojezdna rama hydrauliczna GK / 1600/16/24 / HTD). Wyniki badań warunków hydrogeologicznych kopalni wskazują, że obszar badany jest potencjalny o dużym ryzyku wtargnięcia wody do ściany. W artykule, przedstawiono odpowiednie rozwiązania technologii wydobywczej, które zabezpieczają kopanię przed zagrożeniem wodnym i ograniczy straty zasobów. Opracowana metoda jest zastosowana nie tylko dla kopalni Mong Duong, ale także i dla kopalń należących do Vinacomin, które mają podobne warunki górniczo-geologiczne. 

Opublikowane
2020-10-08