Kopalni Giap Khau – Spółka Węglowa Hongai (Viet Nam)

  • Khai Nguyen Cao
  • Nguyen VAN THINH Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen PHI HUNG Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
  • Dao VAN CHI Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen VAN QUANG Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: wentylacja, wydajność wentylacji, kopalnia Giap Khau

Abstrakt

Zwiększająca się głębokość pokładów węgla w kopalniach podziemnych ogólnie mówiąc a szczególnie w kopalni Giap Khau i związany z nią wzrost temperatury pierwotnej górotworu są powodem pogarszania się warunków mikro-klimatycznych pracy górników i wystąpienia zagrożenia klimatycznego w przodkach górniczych. Wentylacja ma na celu rozrzedzenie stężeń gazów toksycznych, rozrzedzenie stężeń pyłów, usunięcie ich z kopalni oraz zapewnienie przyjemnych warunków mikroklimatycznych. W artykule, przedstawiono wyniki oceny aktualnego stanu wentylacji w kopalni Giap Khau i odpowiednie rozwiązania, które pozwalają poprawić efektywność systemu wentylacji zwalczając zagrożenie klimatycznych kopalni.

Opublikowane
2020-10-08