WMonitorowanie osuwisk na zwałowiskach w czasie rzeczywistym w oparciu o technologię GNSS/CORS -studium przypadku na zwałowisku Deo Nai Południa, Vietnam

  • Pham Cong Khai
  • Dinh Trong TRAN National University of Civil Engineering, 55 Giai Phong street, Hanoi, Vietnam
  • Van Hai NGUYEN ThuyLoi University – Second campus, Ho Chi Minh City, Vietnam
Słowa kluczowe: Technologia GNSS CORS, System Stacji Ciągłego Monitorowania, Monitorowanie osuwisk w czasie rzeczywistym, Wysypisko śmieci w Deo Nai South

Abstrakt

Częste występujące ulewy mają katastrofalne skutki powodując osuwanie mas skalnych na zwałowisku. W wyniku tego następuje zniszczenie, zasypanie udządzeń, dróg dojazdowych itp. Obecnie istnieje wiele różnych metod monitorowania osuwisk nazwałowiskach w oparciu o GPS, tachimetr, teledetekcję, UAV, Lidar itp. Jednak technologie te mogą monitorować tylko okresowo, nie mogą monitorować w sposób ciągły w czasie rzeczywistym. W ostatnich latach, technologia GNSS CORS była stosowana do ciągłego monitorowania
w czasie rzeczywistym osuwisk na zwałowiskach w kopalniach odkrywkowych, aby zapewnić ostrzeżenie natychmiastowe lub prawie natychmiastowe o osuwiskach, co może na czas zapobiec i zminimalizować szkody mienia i życia ludzi. W artykule, przedstawiono system monitoringu osuwisk w czasie rzeczywistym w oparciu o technologię GNSS/CORS. Ten system monitoringu w czasie rzeczywistym obejmuje (1) stację GNSS CORS opartą na technologii Leica, (2) system stacji monitorujących, (3) system zbierania, transmisji i przetwarzania danych oparty na technologii Trimble oraz system ostrzegawczy. System ten umożliwia ciągłe
monitorowanie w czasie rzeczywistym i zapewnia natychmiastowe ostrzeżenie w przypadku wystąpienia osuwisk. Ponadto ma tę zaletę, że jest tani, elastyczny i łatwy w instalacji dla stacji monitorujących. Wyniki eksperymentu symulacyjnego wykazały, że nasz system monitorowania działa stabilnie i nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z dokładnością poziomą ± 3 mm i dokładnością pionową ± 5 mm.

Opublikowane
2020-10-08