Wykrywanie osiadania powierzchni terenu górniczego w kopalni odkrywkowej Tan My-Thuong Tan i okolicach na podstawie wieloczasowych satelitarnych obrazów Sentinel-1

  • Tran VAN ANH
  • Xuan-Nam BUI Department of Surface Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen QUOC LONG Department of Mine Surveying, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Tran TRUNG ANH Department of Photogrammetry and Remote sensing, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: kopalnia odkrywkowa, PSInSAR, osiadanie terenu, Sentinel-1, kamieniołom Tan My-Thuong Tan

Abstrakt

Zarówno górnictwo odkrywkowe, jak i podziemne powodują osiadanie powierzchni terenu górniczego i na otaczających obszarach. Badania osiadań górniczych są często prowadzone metodą monitorowania punktów stabilizowanych na liniach obserwacyjnych. Zaletą tej metody jest duża dokładność, ale najczęściej stosowana jest na niewielkim obszarze. Satelitarna interferometria radarowa InSAR jest teledetekcyjną techniką służącą do pozyskiwania danych osiadań powierzchni terenu w określonym przedziale czasu. Odpowiednie opracowanie dwóch radarogramów pozwala na uzyskanie izolinii okresowych niecek obniżeniowych na dużym obszarze. W artykule, przedstawiono wyniki zastosowania 24 obrazów satelitarnych Sentinel-1 wykorzystując metodę Permanent Scatter Interferometry (PSInSAR) do określenia osiadań powierzchni terenu górniczego kamieniołomu Tan My-Thuong Tan i okolic. Wyniki porównano ze średnimi rocznymi osiadaniami 20 punktów pomiarowych wykorzystujących technologię GNSS od 1/2018 do 3/2020. Współczynnik korelacji średnich rocznych osiadań gruntów obu metod wynosi 0,83, co wskazuje na możliwość wykorzystania danych InSAR Sentinel-1 przetworzonych metodą PSInSAR do wyznaczenia osiadań powierzchni terenu kopalni i otaczającego ją
obszaru. 

Opublikowane
2020-10-08