Ocena zagrożenia sejsmicznego dla kamieniołomów na rẹonie Thuong Tan-Tan My (Wietnam)

  • Cao Dinh Trong
  • Xuan-Nam BUI Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Pham NAM HUNG Institute of Geophysics, VAST, Hanoi, Vietnam
  • Thai ANH TUAN Institute of Geophysics, VAST, Hanoi, Vietnam
  • Mai XUAN BACH Institute of Geophysics, VAST, Hanoi, Vietnam
  • Pham CONG KHAI Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen VIET NGHIA Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Cao DINH TRIEU Institute for Applied Geophysics, VUSTA, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: kamieniołomy, źródło sejsmiczne, trzęsienie ziemi, maksymalne wiarygodne trzęsienie ziemi, naprężenie przyrostowe, naprężenie coulomba, zagrożenie sejsmiczne

Abstrakt

W artykule przedstawiono ocenę zagrożenia sejsmicznego dla kamieniołomów na rejonie Thuong Tan-Tan My w gminie Di An w prowincji Binh Duong, Wietnamie. Do oszacowania kąta upadu i szerokości źródła sejsmicznego wykorzystano kombinację metod grawitacyjnych i magneto-tellurycznych. Najwyższy słup wody 160 m spowoduje bezpośrednie naprężenia na dnie zbiornika o maksymalnej wartości 1535,600 kPa i naprężeniu kulombowskim 68,693 kPa (na głębokości 2 km). Typowe składowe naturalnego zagrożenia trzęsieniem ziemi (Mn.max = 5,0, głębokość 10 km) w zbiorniku Thuong Tan-Tan My mają następujące wartości: szczytowe przyspieszenie gruntu PGA = 0,073 g ÷ 0,212 g; szczytowa prędkość gruntu PGV = 2,662 cm / s ÷ 7,984 cm / s; szczytowe przemieszczenie gruntu PGD = 0,706 cm ÷ 1,918 cm przy 10% prawdopodobieństwie przekroczenia za 50 lat. Typowe składowe wywołanego zagrożenia trzęsieniem ziemi (Mtr.max = 3,5, głębokość 6 km) w zbiorniku Thuong Tan-Tan My mają następujące wartości: szczytowe przyspieszenie ziemi PGA = 0,024 g ÷ 0,172 g; szczytowa prędkość gruntu PGV = 0 ÷ 5,484 cm / s; szczytowe
przemieszczenie ziemi PGD = 0,061 cm ÷ 0,461 cm przy 10% prawdopodobieństwie za 50 lat.

Opublikowane
2020-10-08