Wpływ wibracji gruntu wywołanych podmuchami na współczynnik bezpieczeństwa stabilności zboczy odkrywki

  • Pirat Jaroonpattanapong
  • Kittikun Pantachang Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand;
  • Thungfung S. Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand
  • Petthong N. Electricity Generating Authority of Thailand, Lampang, Thailand
Słowa kluczowe: wibracje gruntu wywołane podmuchami, stateczność zbocza, współczynnik bezpieczeństwa, równowagi granicznej, analiza pseudostatyczna

Abstrakt

Regulowana maksymalna szczytowa prędkość cząstek (PPV) z operacji wybuchowych w kopalni odkrywkowej wynosi mniej niż 2 mm / s, aby zapobiec głównie wszelkim zakłóceniom społecznym, takim jak wibracje gruntu i podmuch powietrza. Jednak wibracje gruntu wywołane podmuchami mogą również zmniejszyć stabilność zbocza wykopu, co nie było intensywnie badane. Do badania wybrano ścianę iłowca, która została zbadana geotechnicznie jako mająca typ zniszczenia płaskiego i znana jako naturalny współczynnik bezpieczeństwa (FS). FS jest wybierany do pomiaru wpływu wibracji gruntu wywołanych podmuchami na stabilność zbocza. Równowaga graniczna, metody pseudo-statyczne 1 (kH) i pseudostatyczne 2 (kH, kv) są używane do wyznaczania FS. Wyniki drgań robót strzałowych monitorowane w trzech położeniach zboczy: w wierzchołku, w środku i na palcach z dwóch obszarów na tej samej ścianie wykopu są rejestrowane za pomocą sejsmografów strzałowych. Maksymalny ciężar ładunku na opóźnienie i odległość
od obszarów wybuchu do sejsmografów są zbierane w celu obliczenia wyskalowanej odległości. Procentowa zmiana FS trzech metod z obu obszarów w porównaniu ze stanem naturalnym FS wynosi mniej niż 4 procent, co oznacza, że stabilność zbocza jest bezpieczna przed drganiami wybuchowymi (mniej niż 15 procent). Zależność między FS i maksymalnym PPV z równowagi granicznej, pseudo-statyczna 1 (kH) i pseudo-statyczna 2 (kH, kv) wskazuje, że niekorzystne maksymalne PPV przy jednostkowej FS wynoszą 16,60 i
4,58 oraz 4,74 mm / s, odpowiednio. Regulowany PPV poniżej 2 mm / s w kopalni jest rozsądnym rozwiązaniem, aby zapobiec możliwej awarii. Jednak wiele parametrów uderzenia nie zostało uwzględnionych w tym badaniu, a ich wpływ może naruszyć stabilność zboczy odkrywki.

Opublikowane
2020-10-08