Wpływ jakości napięcia na wydajność silnika asynchronicznego koparki EKG w kopalniach odkrywkowych Vinacomin

  • Xuan Cuong Ngo
  • Do NHU Y Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
  • Tran QUANG HIEU Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: jakość energii, napięcie harmoniczne, napięcie niesinusoidalne, koparki EKG

Abstrakt

Obecnie, EKG są powszechne koparki stosowane w kopalnictwie odkrywkowym Wietnamu. Sieć elektryczna 6kV w kopalniach odkrywkowych ma takie cechy, jak długie linie wychodzące, zastosowanie sprzętu o dużej mocy, wiele odgałęzień co obniża jakość energii dostarczanej do koparek EKG, skutkując wzrost strat mocy, co znacząco wpływa na wydajność koparek. Dotychczasowe badania jakości energii dostarczanej do koparki często wskazywały tylko na odchylenia napięcia. W artykule, przeanalizowano wpływ napięcia niesinusoidalnego na straty mocy silników elektrycznych stosowanych w koparkach elektrycznych EKG w górnictwie odkrywkowym w oparciu o metodę analizy elektromagnetycznej i weryfikacji w oprogramowaniu symulacyjnym.

Opublikowane
2020-10-08