Badanie nad rozkładem naprężeń przed ścianą gdy stosunek urabiania do odzyskania zmienia się w eksploatacji długich ścian przy bardzo grubych pokładach

  • Bui MANH TUNG Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen VAN QUANG Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen PHI HUNG Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Vo NGOC DUNG Department of Mine Surveying, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Do HOANG HIEP Dong Bac Corporation, Ministry of National Defence, Quang Ninh, Vietnam
Słowa kluczowe: bardzo gruby pokład, duża wysokość urabiania, stosunek wysokości urabiania/odzyskania, rozkład naprężeń

Abstrakt

Przy bardzo grubych pokładach, eksploatacja z dużą wysokością to nowy kierunek badań w technologii zawału stropu węgla. Ze
względu na grubość warstwy stropu węglowego i zwiększoną wysokość urabiania prowadzi do zmiany stosunku urabiania do odzyskania, co również zmienia regułę zapalenia skał stropowych i zmienia stan rozkładu naprężeń wokół ściany. W artykule, przedstawiono wyniki analizy wpływu stosunku urabiania do uzyskania opierając się na prawie rozkładu obciążenia przed ścianą. Analiza
ta została oparta na warunkach geologicznych kopalni 8102 TaSan-DaTong wykorzystując model numeryczny UDEC2D. Wyniki
badań pokazują, że wraz ze spadkiem stosunku urabiania do odzyskania, oznacza to wzrost wysokości urabiania, położenie maksymalnego naprężenia jest daleko od ściany, maksymalna wartość naprężeń znacznie spada, zniszczenie plastyczne przed ścianą i
stropem gwałtownie rośnie, zwiększa się strefa odkształcenia plastycznego. Dlatego zmiana stosunku urabiania do odzyskania może
zmienić stan rozkładu ciśnienia stropowego, co jest korzystne dla procesu niszczenia stropu i kontrolowania stabilności ściany.

Opublikowane
2020-10-08