Badanie nad parametrami wpływu i optymalizacja technologii dla zmechanizowanego wyrobiska eksploatowanego zawałem przy grubych pokładach

  • Bui MANH TUNG Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Le TIEN DUNG Department of Underground Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Liu CHANG YOU School of Mines, China University of Mining and Technology, Xuzhou City, China
  • Pham VAN CHUNG Department of Mine Surveying, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: obudowe zmechanizowane, technologia zawałowania, współczynnik odzysku węgla, gruby pokład

Abstrakt

W oparciu o warunki geologiczno-górnicze przodka 3107 w kopalni Liang Baoshi w Chinach, oprogramowanie FLAC3D 2.10 i PFC2D 2.10 zostało wykorzystane do analizy parametrów wpływających na awarię, zawał i stopień odzysku węgla stropowego w zmechanizowanym wyrobisku eksploatacyjnym. Analizowanymi parametrami są długość przodka, wysokość urabiania, rozpiętość i kolejność zawału stropowego.
Wyniki pokazują, że zastosowanie SLTCC przy ograniczonej długości ściany nie sprzyja awariom węgla i zwiększa ubytki górne. Dlatego odpowiedni dobór parametrów technologicznych jest ważny dla efektywnej eksploatacji w grubych pokładach węgla. Wyniki liczbowe pokazują, że projekt przodka o 3 m wysokości urabiania, 0,8 m rozpiętości zawału i z naprzemienną kolejnością skutkuje wysoką wydajnością wydobycia węgla, prostą technologią wydobywczą i wydajną pracą urządzeń przodkowych.

Opublikowane
2020-10-08