Zastosowanie metody elementów skończonych do określania odpowiednich parametrów łupania w kamieniołomach kamieni blocznych

  • Pham VAN VIET Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen ANH TUAN
  • Pham VAN HOA Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: kamienie bloczne, techniki łupania, symulacja, metoda elementów skończonych

Abstrakt

W zakresie wydobywania złoża kamieni blocznych istniało wiele technik cięcia bloków, od nienaruszonej skały lub od dużych bloków do mniejszych bloków, takich jak piły tarczowe, piły łańcuchowe, piły diamentowe i techniki łupania, z których jedna jest ostatnio używana z drugą nowoczesną metody to techniki dzielenia. Stosowanie metod łupania nadal opiera się na praktycznym doświadczeniu górników przy obliczaniu rozstawu dwóch otworów w linii współpłaszczyznowej, co skutkuje zwiększeniem chropowatości czoła skrawania. W artykule zbadano zależność między siłą uderzenia a rozstawem dwóch otworów na podstawie właściwości górotworu kamieni blocznych w celu znalezienia odpowiednich parametrów rozłupywania. W artykule zastosowano metodę elementów skończonych (MES) z symulacją komputerową 2D przy użyciu oprogramowania Phase2. Na podstawie danych wejściowych obejmujących mechanikę skał (gęstość jednostkowa, moduł Younga, współczynnik Poissona), ciśnienie ściskające na ścianę otworu spowodowane siłą, rozstaw, symulacja przedstawia rozkłady naprężeń i przemieszczeń wzdłuż dwóch sąsiednich otworów. Na podstawie wyników rozkładu naprężeń wzdłuż dwóch sąsiednich otworów, w porównaniu z jednoosiową wytrzymałością na rozciąganie po uruchomieniu oprogramowania, ustala się funkcję regresji zależności między ciśnieniem a rozstawem, co prowadzi do sugestii dotyczących
odpowiednich parametrów rozłupywania.

Opublikowane
2020-10-08