Dobór odpowiedniej technologii eksploatacji okruchowego tytanu w Wietnamie

  • Qui-Thao LE Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Hoang NGUYEN Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Nga NGUYEN
  • Dinh-Hieu VU Ministry of Natural Resources and Environment, Hanoi, Vietnam
  • Hoa Thu-Thi LE Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Anh Thuc-Thi NGUYEN Hanoi University of Natural Resources and Environment, Hanoi, Vietnam
  • Xuan-Nam BUI Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: technologia górnicza, złoże okruchowego tytanu, zrównoważony rozwój, Wietnam

Abstrakt

Wietnam ma potencjalne rezerwy okruchowego tytanu w wysokości około 650 Mt. Rezerwat leży na piaszczystych plażach kraju od Thanh Hoa do prowincji Binh Thuan. Kopalnie okruchowego tytanu w Wietnamie różnią się stanem geologicznym, skalą produkcji, sposobem wydobycia, rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska itp. Niektóre z nich działają na niewłaściwej technologii wy-dobywczej, w związku z czym spowodowały problemy środowiskowe i nieefektywną eksploatację. W związku z tym niezbędne jest posiadanie kryteriów doboru odpowiedniej technologii wydobywczej do podejścia do zrównoważonego rozwoju. W oparciu o kate-gorie geologiczne, skalę produkcji, charakterystykę górniczą, wymagania bezpieczeństwa, rekultywacji gruntów i ochrony środowiska oraz efektu górniczego, autorzy określili kryteria i sposób doboru odpowiedniej technologii wydobycia dla stacjonujących kopalni tytanu w Wietnamie, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa , efektywne i trwałe. Te kategorie obejmują 1- wykonalny sche-mat wydobycia, 2- procedurę wydobycia, 3- wymaganą ilość wody, 4- stateczność zboczy, 5-rekultywację środowiska oraz 6-efekt eko-nomiczny. Wynik zastosowania dla kopalni okruchowego tytanu Nam Suoi Nhum w prowincji Bình Thuan pokazuje, że najbardziej odpowiednim schematem tej kopalni jest technologia wydobywcza wykorzystująca strumienie hydrauliczne, pompowanie i ciągnięcie przez pompowanie szlamu, przetwarzanie za pomocą śrub spiralnych i odprowadzanie przez pompowanie błota.

Opublikowane
2020-10-08