Zastosowanie metod estymacji odpornej w sieciach geodezyjnych zintergrowanych z 3D obserwacjami GNSS – studium przypadku w kamieniołomie Lang Son

  • Luu ANH TUAN
  • Hoang NGOC HA
  • La PHU HIEN
  • Pham VAN CHUNG
Słowa kluczowe: estymacja odporna, sieć geodezyjna, dopasowanie sieci, estymacja metodą najmniejszych kwadratów, wartości odstające

Abstrakt

Niezawodność osnowy geodezyjnej wynika z niezawodności układu obserwacyjnego, który tę osnowę wyznacza oraz wyraża możli-wość jego kontroli na wypadek zaistnienia błędów grubych, szczególnie w przypadku dużych osnów składających się z tradycyjnych sieci zintegrowanych z GNSS obserwacjami. Z drugiej strony, ponieważ tereny kopalni odkrywkowych w Wietnamie są często o silnie zróżnicowanej morfologii utworzone w wyniku eksploatacji górniczej a sieci kontrolne na obszarach górniczych powstawały w różnych okresach o różnych figurach geometrycznych i różnych metodach pomiarowych, wiec jest zintegrowanie klasycznych sieci z GNSS obserwacjami zostało koniecznym zagadnieniem. W artykule, przedstawiono wyniki badania nad zasosowaniem metod estymacji odpornej w sieciach geodezyjnych zintergrowanych z 3D obserwacjami GNSS w kamieniołomie Lang Son. Eksperyment dotyczący przetwarzania połączonej sieci w kamieniołomie wapienia Lang Son (Wietnamie) wykazał, że proponowana metoda jest odpowiednim rozwiązaniem do przetwarzania tradycyjnej naziemnej sieci z 3D GNSS-owskimi obserwacjami w osnowie geodezyjnej służącej skutecznie do prac geodezyjnych w kamieniołemie Lang Son a w innych kopalniach odkrywkowych generalnie mówiąc

Opublikowane
2020-10-08