Korekta map katastralnych na obszarze po eksploatacji górniczej

  • Marcela STANICZKOVÁ Department of Geodesy and Mine Surveying, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava – Poruba, Czech Republic https://orcid.org/0009-0009-4208-5421
  • Martina HULANOVÁ Department of Geodesy and Mine Surveying, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava – Poruba, Czech Republic https://orcid.org/0009-0008-7333-717X
  • Lukáš KUTIL Department of Geodesy and Mine Surveying, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava – Poruba, Czech Republic https://orcid.org/0009-0003-5564-5850
  • Pavel ČERNOTA Department of Geodesy and Mine Surveying, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava – Poruba, Czech Republic https://orcid.org/0000-0001-5537-5932
  • Hana STAŇKOVÁ Department of Geodesy and Mine Surveying, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava – Poruba, Czech Republic https://orcid.org/0000-0003-0013-3666
Słowa kluczowe: korekta mapy katastralnej, tereny pogórnicze, punkty identyczne, transformacja

Abstrakt

W artykule omówiono możliwości korekty mapy katastralnej na terenie pogórniczym. Jako obszar modelowy wybrano obszar
katastralny Muglinov w gminie Ostrawa. Problem niedokładności map wynika z wpływu podziemnej eksploatacji górniczej i rozwoju
historycznego.
Z technicznego punktu widzenia sposób korekcji, polegający na pomiarze większej liczby identycznych punktów, wykorzystaniu
współrzędnych położenia punktów przemieszczonych z okresu po ustąpieniu wpływów górniczych i przekształceniu blokami
z wykorzystaniem transformacji Junga, w sposób zastosowany przy przywracaniu rejestru katastralnego poprzez przetworzenie
wydaje się wykonalny i daje dobre rezultaty.

Opublikowane
2024-02-19