Method of Defining the Parameters for UAV Point Cloud Classification Algorithm

  • Bui NGOC QUY
  • Le DINH HIEN
  • Nguyen QUOC LONG
  • Tong SI SON
  • Duong ANH QUAN
  • Pham VAN HIEP
  • Phan THANH HAI
  • Pham THI LAN
Słowa kluczowe: BSP, chmura punktów, algorytmy klasyfikacyjne, kopalnie odkrywkowe

Abstrakt

Dane uzyskane z dronów / bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zostały zbadane i powrzechnie wykorzystane do opracow-ania map. Przetwarzenie danych z BSP zapewnia trzy główne produkty, amianowicie: Model numeryczny powierzchni (MNS), chmurę punktów i ortofotomapy, w których chmura punktów jest cennym źródłem danych przy budowaniu modeli 3D i powierzchni topograficznych. Dotychczas, kwestia przetwarzania chmury punktów osobno w celu uzyskania produktów wtórnych nie wzbudziła większego zainteresowania naukowców. W artykule, przedstawiono wyniki badania nad sposobem wyznaczenia parametrów niez-będnych do opracowania metod klasyfikacji danych chmur punktów zbudowanych z obrazów BSP. W efekcie tego procesu, powstaje trójwymiarowa powierzchnia powierzchni poprzez zastosowanie opracowanego algorytmu dla danych chmury punktów w kopalni odkrywkowej. Na tej podstawie, można służyć do pomiarów inwentaryzacyjnych, bieżą cej kontroli zgodności postępu eksploatacji gó rniczej z planem ruchu zakładu górniczego, prowadzenia pomiarów postępu frontu eksploatacji w złożu oraz frontów, obejmują-cych proces zdejmowania nadkładu oraz wyeksploatowanego złoża.

Opublikowane
2020-10-08