Walidacja metod pozyskiwania geodezyjnych danych pomiarowych składowisk

  • Martina HULANOVÁ Department of Geodesy and Mine Surveying, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00, Ostrava – Poruba, Czech Republic
  • Lukáš KUTIL Department of Geodesy and Mine Surveying, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00, Ostrava – Poruba, Czech Republic
  • Marcela STANICZKOVÁ Department of Geodesy and Mine Surveying, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00, Ostrava – Poruba, Czech Republic
  • Pavel ČERNOTA Department of Geodesy and Mine Surveying, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00, Ostrava – Poruba, Czech Republic
  • Hana STAŇKOVÁ Department of Geodesy and Mine Surveying, Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 00, Ostrava – Poruba, Czech Republic
Słowa kluczowe: zwałowiska, skanowanie laserowe, dron, iPhone, pomiary, obliczanie objętości

Abstrakt

W artykule skupiono się na walidacji metod gromadzenia danych do badania składów, kluczowych w branżach takich jak budownictwo
i górnictwo, począwszy od tradycyjnych metod ręcznych po zaawansowane technologie, takie jak LiDAR i drony. W badaniu oceniano
dokładność i niezawodność, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak precyzja sprzętu i przetwarzanie danych. W artykule opisano
badanie różnych technik i urządzeń pomiarowych, porównując ich dokładność, użyteczność i wyniki. Praca ta podkreśla znaczenie
wiarygodnych danych dla wspierania wydajności i zrównoważonego rozwoju w różnych branżach.

Opublikowane
2024-02-19