Badanie i ocena właściwości fizykochemicznych zawartości piaskowników

  • Monika CZOP Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental Engineering, Department of Technologies and Installations of Waste Management https://orcid.org/0000-0002-5433-428X
  • Agnieszka PETRYK Cracow University of Economics, College of Public Economy and Administration, Department of Spatial Management https://orcid.org/0000-0003-4662-1964
  • Luzia BALCERZAK Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental Engineering
  • Agata JAMRY Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental Engineering
  • Weronika KOPIEC Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental Engineering
  • Katarzyna NOWAK Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental Engineering https://orcid.org/0000-0003-0020-3417
  • Marta PIWOWARCZYK Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental Engineering
  • Weronika ZACKIEWICZ Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental EngineeringQ
Słowa kluczowe: oczyszczalnie ścieków komunalnych, odpady, piasek, piaskownik, ponowne wykorzystanie

Abstrakt

W artykule dokonano oceny właściwości fizykochemicznych piasku z piaskowników oczyszczalni ścieków pod kątem wymagań
stawianych kruszywom budowlanym. W związku z tym przeprowadzono analizę właściwości fizycznych piasku: wilgotność, gęstość
nasypową, a także analizę składu chemicznego piasku i poziom wymywalności substancji szkodliwych oraz metali ciężkich. Celem
badań było znalezienie alternatywy dla malejącej zasobów tego cennego surowca, niezbędnego dla sektora budowlanego. Obecnie
szacuje się, że w ciągu 20 lat zabraknie piasku odpowiedniej jakości do wykorzystania w budownictwie. W artykule przedstawiono
wyniki badań fizykochemicznych oraz wymywalności wybranych substancji szkodliwych (P, F, N-NH4+, Cl, SO42-) i metali ciężkich
(Ba, Zn, Cu, Pb, Cd, Cr, Co, Fe, Ni) z zawartości piaskownika.

Opublikowane
2024-02-19