Określenie poziomu efektywności przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją gazu w zachodnim obwodzie Ukrainy

Słowa kluczowe: dystrybucja gazu, zarządzanie przedsiębiorstwami zajmującymi się dystrybucją gazu, ekonomiczno-biznesowe wskaźniki efektywności, efektywność dystrybucji, zachodnia Ukraina

Abstrakt

W artykule dokonano analizy aktualnej sytuacji i procesów przemian strukturalnych w ukraińskim sektorze gazu ziemnego,
szczególnie w jego zachodnim regionie. Ciągłe występowanie naruszeń równowagi rynkowej pomiędzy podażą i popytem spowodowało
konieczność przeprowadzenia reform w sektorze gazowym Ukrainy i jej regionów. Z punktu widzenia bezwarunkowego znaczenia
przedsiębiorstw dystrybucji gazu w kształtowaniu struktury i funkcjonowaniu sektora gazowego państwa, znaczenie prawidłowego
funkcjonowania sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego wśród odbiorców w dobie wojny oraz kryzysów polityczno-gospodarczych
pozwoli na zmniejszenie poziom potencjalnych zagrożeń, a także zapewnić integralność zliberalizowanego systemu dystrybucji
gazu ziemnego jako całości. Metody zastosowane w procesie analizy poziomu efektywności regionalnych systemów dystrybucji gazu
obejmują metodologię ocen eksperckich, co pozwoliło na uogólnioną ocenę oczekiwanych wyników, przyczyniło się do ujednolicenia
istniejących podejść, odzwierciedlających poziom ekonomii i rynku efektywność, działalność innowacyjna i stabilność finansowa
przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją gazu. W trakcie badania udało się określić poziom zapotrzebowania na kompleksowe
działania, obejmujące szereg działań – analizę otoczenia instytucjonalnego zachodnio ukraińskiego rynku dystrybucji gazu ziemnego,
w skład którego wchodzą następujące spółki akcyjne: „Wołyńhaz”, „Również” , „Iwano-Frankiwsk”, „Ternopolhaz”, „Lwówhaz”,
„Zakarpacie”, „Hemlnytschaz”, „Czerniowce”. W wyniku badania stwierdzono, że poziom dostaw z zachodnio ukraińskich spółek
zajmujących się dystrybucją gazu regularnie się zmienia; Spółkę Akcyjną „Zakarpacie” można uznać za najbardziej perspektywiczną
i konkurencyjną; jednocześnie Spółka Akcyjna „Ternopilhaz” charakteryzuje się najniższym poziomem swojej aktywności zawodowej.

Opublikowane
2024-02-19