Badania nad stworzeniem modeli analizy przestrzennej na potrzeby opracowania Mapy Wskaźnika Podatności na Covid-19 w mieście Hanoi

  • Thi Thu NGUYEN Faculty of Geomatics and Land Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Minh Quang NGUYEN Faculty of Geomatics and Land Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Long Quoc NGUYEN Faculty of Geomatics and Land Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Tomasz LIPECKI Faculty of Geo-Data Science, Geodesy and Environmental Engineering, AGH University of Krakow, Poland
Słowa kluczowe: COVID, CVI mapa, QGIS, Hanoi

Abstrakt

Epidemia Covid-19 jest stopniowo wycofywana w Wietnamie, a także na całym świecie, jednak pojawienie się różnych wariantów
wirusa SARS COVID 2 pozostaje ryzykiem, które może doprowadzić do nawrotu choroby. Dlatego przygotowanie informacji
wspomagających zapobieganie epidemiom, w szczególności map ryzyka chorób opartych na danych przestrzennych, jest niezbędne,
aby Wietnam mógł bezpiecznie żyć z wirusem SARS COVID 2. W artykule przedstawiono metodę tworzenia mapy miasta Hanoi
wrażliwej na COVID-19 z wykorzystaniem technologii GIS. Stamtąd na tej mapie można zidentyfikować obszary o wysokim ryzyku
szybkiej infekcji, gdy w społeczności występują pierwsze przypadki, oraz regiony o wysokim ryzyku wybuchu. Informacje te pomagają
rządowi zaplanować priorytetowe traktowanie wczesnego objęcia szczepieniami, a także zaproponować rozsądne środki zapobiegania
epidemii.

Opublikowane
2024-02-19