System monitorowania położenia koparek i wielonaczyniowych węgla brunatnego i bezpieczeństwa ich pracy

  • Vít SLÁDEK VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Department of of mining engineering and safety, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, 708 00, Czech Republic
  • Stanislav DEJL VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Department of Geodesy and Mine Surveying, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, 708 00, Czech Republic
  • Roman KAPICA
  • Dana VRUBLOVÁ VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Combined Studies in Most, Dělnická 21, Most, Czech Republic
  • Roman BAUER
Słowa kluczowe: koparka wielonaczyniowa, cyfrowy model terenu, GNSS, górnictwo węgla brunatnego, fotogrametria, UAV, chmura punktów, obliczanie kubatury, bezpieczeństwo górnictwa węgla kamiennego, deformacje tektoniczne

Abstrakt

Celem systemu śledzenia w czasie rzeczywistym pozycji koparek i ładowarek górniczych jest usprawnienie zarządzania i kontroli
wydobycia węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych oraz poprawa bezpieczeństwa pracy. System oblicza położenie koparki
kołowej wykorzystując dane z urządzeń GNSS zainstalowanych na gigantycznych maszynach górniczych, inklinometrów oraz
inercyjnych jednostek pomiarowych znajdujących się na każdej maszynie górniczej. Dane przesyłane są z maszyn i przechowywane
w bazach danych na serwerach. Wizualizacja ruchu koparki kołowej w czasie rzeczywistym realizowana jest w oprogramowaniu firmy
KVASoftware s.r.o., które umożliwia pracę z cyfrowym modelem terenu, geologią złoża i nadkładu, w tym obiektami zagrażającymi
bezpieczeństwu pracy. W artykule opisano procedurę przygotowania danych i konfiguracji całego systemu na różnych poziomach
KVASoftvare s.r.o. produkty oprogramowania. Szczegółowo opisano także jego zastosowanie ze względu na bezpieczeństwo pracy
w ciężkiej eksploatacji górniczej, szczególnie na terenach objętych eksploatacją podziemną lub na terenach niebezpiecznych ze względu
na występowanie deformacji tektonicznych w nadkładzie i w pokładzie.

Opublikowane
2024-02-19