Środowisko i jego wpływ na ekosystemy wodne krajobrazów przemysłowych

  • Šárka KROČOVÁ VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Lumirova 13, 1875, 703 00 Ostrava-Vyskovice, Czech Republic
  • Vladimír ČABLÍK VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Darja KUBEČKOVÁ VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, L. Podeste, 1875, 708 33 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Małgorzata KRYLOW Cracow University of Technology, Faculty of Environmental Engineering and Energy, Warszawska 24, 31-155 Cracow, Poland
  • Kamila ROUCHALOVÁ
Słowa kluczowe: aglomeracje przemysłowe, środowisko, zarządzanie krajobrazem, eliminacja ryzyka

Abstrakt

Środowisko zmienia się znacząco wraz ze wzrostem populacji ludzkiej. W wielu przypadkach, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich
i przemysłowych, wartości graniczne dla długoterminowego pozytywnego zrównoważonego rozwoju zostały już osiągnięte. Powietrze
i ekosystemy wodne są najbardziej zagrożonymi obszarami środowiska. Biorąc pod uwagę, że woda jest życiem, a jej zanieczyszczenie
zagraża zdrowiu i życiu ludzi, fauny i flory, poniższy artykuł koncentruje się na tym, jak zidentyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa,
a następnie wyeliminować je do akceptowalnego poziomu przy użyciu metod naukowych i opcji technicznych.

Opublikowane
2024-02-19