Czysta technologia odsiarczania węgla redukująca emisję SO2 ze spalania węgla w elektrociepłowniach

  • Camelia BĂDULESCU University of Petrosani, 332006 Petroșani, Hunedoara, Romania
  • Diana MARCHIŞ University of Petrosani, 332006 Petroșani, Hunedoara, Romania
  • Daniela Ionela CIOLEA University of Petrosani, 332006 Petroșani, Hunedoara, Romania
Słowa kluczowe: spalanie węgla, odsiarczanie, zawartość SO2, ochrona środowiska, technologie obróbki mechanicznej, Bakteryjne odsiarczanie węgla

Abstrakt

Elektrownie wykorzystujące węgiel jako środek energetyczny emitują do atmosfery duże ilości zanieczyszczeń o różnej postaci. Spalanie
węgla wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska za pomocą pyłów wydobywających się z kominów oraz za pomocą lotnych hałd
popiołów.Uzupełnieniem zanieczyszczeń mechanicznych są zanieczyszczenia chemiczne powstające w wyniku działania substancji
chemicznych zawartych w spalinach, które mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne niż stałe, naruszając równowagę ekologiczną
terenów wokół kompleksów energetycznych. W celu ograniczenia oddziaływania gazów na środowisko wymagane jest podjęcie
w przyszłości szeregu działań mających na celu monitorowanie emisji szkodliwych gazów zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi
przepisami ochrony środowiska.
Ponadto, biorąc pod uwagę toksyczność gazów siarkowych dla flory i fauny, w pracy przeanalizowano, na podstawie oryginalnych
doświadczeń, różne metody (odsiarczanie flotacyjne, odsiarczanie magnetyczne, odsiarczanie bakteryjne) redukcji zawartości siarki
w węglu przed zastosowaniem w elektrociepłowniach.

Opublikowane
2024-02-19